Co všechno jsme zvládli v roce 2023

22.12.2023

Přátelé, blíží se konec roku 2023. Během posledních tří pracovních dní se toho moc nestihne a většina úředníků už bude mít nejspíš dovolenou. Proto můžeme už teď zveřejnit přehled toho, co se nám letos povedlo. 

Mimo jiné se nám podařilo najít řešení minimálně dvou problémů, o kterých se v našem oboru dlouho tvrdilo, že řešit nejdou. Několik takových problémů chceme vyřešit i příští rok, tak nám držte palce. Letos jsme tedy zvládli následující:

 • Bylo poskytnuto základní poradenství 3641 ženám.
 • Úspěšně pokračovala efektivní komunikace s vládou ČR, s cílem tlumočit názory sexuálních pracovnic a řešit jejich problémy, se kterými se na nás přímo obracely.
 • Probíhala velmi časově náročná spolupráce s několika státními institucemi ve věci trestné činnosti páchané na sexuálních pracovnicích, a to přímo na žádost těchto pracovnic.
 • Byly monitorovány další potenciální problémy v tomto oboru, které byly také dále konzultovány s různými institucemi včetně Policie ČR.
 • Na žádost sexuálních pracovnic bylo mimo jiné požádáno Ministerstvo spravedlnosti ČR o několik právních analýz, například jak se bránit vulgárním a nepravdivým recenzím na internetu, nebo jak dosáhnout legálního oddlužení coby sexuální pracovnice.
 • Ministerstvu spravedlnosti ČR jsme také tlumočili náš názor na možné zmírnění trestů za neplacení výživného a navrhli jsme jiné řešení.
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR bylo požádáno o konzultaci, jak řešit situaci, kdy se v ČR zhoršila dostupnost zdravotně nezávadných menstruačních pomůcek pro sexuální pracovnice.
 • Byl podpořen projekt obědů zdarma pro lidi bez domova restaurace Střecha a dále aktivity farnosti v jihočeské Kaplici v oblasti pomoci sexuálním pracovnicím, celkovou částkou 2000 korun.
 • Ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR jsme vyjednali nejmenší možný dopad tzv. konsolidačního balíčku na sexuální pracovnice a tlumočili jsme vládě názor sexuálních pracovnic na konsolidační balíček jako takový.
 • Probíhala i další intenzivní komunikace s potenciálními a reálnými zákazníky sexuálních pracovnic prostřednictvím našich sociálních sítí, s cílem přiblížit jim svět sexuálních pracovnic, zlepšit jejich komunikaci se sexuálními pracovnicemi a zvýšit empatii zákazníků.
 • Byl spuštěn velmi oceňovaný web https://www.spolekproochranuzen.cz/pro-klientky/, kde najdou všechny důležité informace o všech hlavních problémech, které řeší sexuální pracovnice ve své profesi (včetně obrany proti problémovým zákazníkům, kořistění ze strany jejich partnerů, prevence zdravotních problémů nebo dostupné psychoterapie).
 • V rámci mezinárodního exitového programu jsme nejen v ČR, ale i v zahraničí poskytli podporu při změně profese sexuálním pracovnicím po celém světě prostřednictvím 331 jiných organizací (https://www.spolekproochranuzen.cz/exitove-programy/).
 • Mimo jiné jsme podpořili 11 neziskových organizací ve Velké Británii i několik členů britské vlády včetně předsedy vlády a poskytli jsme jim naše krizové plány pro případ vážné ekonomické krize, když se právě kvůli ekonomické krizi výrazně zhoršily výdělky sexuálních pracovnic ve Velké Británii.
 • V rámci podpůrné skupiny se sexuální pracovnice dozvěděly, jak ušetřit v době zdražování, jak zvládnout vztah s partnerem s nejrůznějšími psychickými poruchami, nebo třeba jak změnit styl oblékání, aby je okolí bralo víc vážně a podpořilo je ve změně profese.
 • Činnost spolku byla prezentována v několika tištěných i online médiích, včetně například TV Nova a tří podcastů.
 • Byl realizován webinář pro zaměstnance Agentury pro sociální začleňování na téma exitových programů a mýtů o sexuálních pracovnicích.
 • Apelovali jsme také na všechny dostupné erotické kluby v ČR a předali jsme jim informace, jak nepřistupovat k sexuálním pracovnicím jen jako ke "spotřebnímu zboží" a jak aktivně vytvářet podmínky stárnoucím sexuálním pracovnicím ke změně profese.
 • Magistrátu Hlavního města Prahy byl poskytnut základní koncept možného řešení nedostupného bydlení na území Hlavního města Prahy a byly předány požadavky sexuálních pracovnic, které se týkaly právě nedostupného bydlení.
 • Bylo zjištěno, jaké jsou všechny povinnosti obcí a měst vůči všem občanům v nouzi. Po dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR byly tyto informace předávány občanům ČR prostřednictvím sociálních sítí.
 • Ve spolupráci s Městskou částí Praha 1 byl vytvořen plán prevence sociálně motivované prostituce na území Prahy 1 a zahájena jednání o plánu prevence pro celé území Hlavního města Prahy.
 • Úřad vlády ČR oficiálně ocenil naše aktivity na podporu sexuálních pracovnic v době inflace.
 • Byla rozpracována metodika pro střední školy, která má za cíl zlepšit systematickou prevenci sociálně motivované prostituce na středních školách.
 • Zveřejnili jsme velmi úspěšný návod pro sexuální pracovnice, jak se už od vstupu do sexbyznysu připravovat na změnu profese, za který nám písemně poděkoval Institut Viktora Frankla ve Vídni a Centrum Viktora Frankla ve Vídni.
 • Bylo naplánováno několik aktivit spolku pro rok 2024, které mají potenciál ještě více zlepšit život sexuálních pracovnic v ČR a také jim usnadnit změnu profese.
 • Přímo sexuální pracovnicí byl vytvořen jednoduchý web pro sexuální pracovnice na téma, jak poznat u zákazníka nejčastější pohlavní choroby.
 • Bylo systematicky apelováno na sexuální pracovnice v ČR, že mají možnost vykonávat svou činnost na jakoukoliv volnou živnost, platit si takto daně a pojištění a využívat veškeré výhody s tím spojené.
 • Na sociálních sítích byla realizována kampaň #realitavsexbyznysu, která bude i v roce 2024 ukazovat skutečný život sexuálních pracovnic, s cílem předcházet nedorozuměním mezi sexuálními pracovnicemi a zákazníky a předcházet násilí na sexuálních pracovnicích.