Podpůrná skupina

Dobrovolnice našeho spolku z řad bývalých a současných prostitutek mají převážně vysokoškolské vzdělání a několikaletou praxi v prostituci. Dobře vědí, že skončit s prostitucí a změnit profesi je hodně náročné. 

Ženy, které chtějí skončit s prostitucí, bojují mimo jiné s nízkým sebevědomím, partnerskými krizemi nebo předsudky jejich okolí včetně zaměstnavatelů. Při sebemenší krizi mívají chuť vrátit se zpátky k prostituci, protože tehdy byl život přece tak jednoduchý, přehledný a hned dostaly peníze na ruku.

Bojí se i toho, že kdyby selhaly a dostaly se do finančních potíží, budou už moc staré, oplácané a neatraktivní na to, aby se vrátily k prostituci. I proto mají strach udělat ten zásadní krok a skončit s prostitucí. 

V tom, aby vytrvaly a dokázaly změnit svůj život, jim pomáhají naše dobrovolnice. Nabízejí jim sdílení zkušeností, postřehy ze světa bývalých a současných prostitutek a online poradnu. 

Je to dobrá terapie i pro dobrovolnice samotné, protože psaní příspěvků jim pomáhá vyznat se samy v sobě, ve svých pocitech a obavách. A v neposlední řadě se musejí neustále vzdělávat, především v oblasti psychologie.

Věnují se například prevenci užívání drog v erotických podnicích, rozvoji finanční gramotnosti prostitutek nebo sdílení rad, jak skončit s prostitucí a dokázat vytvořit vlastní projekt. Jejich aktivity v oblasti finanční gramotnosti prostitutek jsou uznávané experty i politiky, mimo jiné ministryní financí ČR paní Alenou Schillerovou.

V zájmu svého bezpečí poskytují naše dobrovolnice poradenství pouze online, protože v minulosti docházelo ke konfliktům s kuplíři. Jestliže se kuplíři pokoušeli kontaktovat naše dobrovolnice a zastrašovat je, tak je to pro nás důkaz, že dělají svou práci dobře. Přesto (nebo právě proto) dbáme o jejich bezpečí.

Podpůrnou skupinu můžete kontaktovat:

emailem

podpurnaskupina@seznam.cz

zprávou na facebook: 

https://www.facebook.com/PodpurnaSkupinaProSpolecnice
Novinky z podpůrné skupiny

K čemu by byl dobrý spolek založený sexuálními pracovnicemi, kdyby neřešil problémy, které zjistí? Jistě uznáte, že úplně k ničemu. Jsme denně v kontaktu se sexuálními pracovnicemi. Díky tomu se nám jen za poslední dva měsíce podařilo získat informace nejméně o dvou případech systematického vydírání sexuálních pracovnic.

Možná jste si všimli, že minimálně část vašich zákazníků začala šetřit. Dřív volali třikrát za měsíc a teď volají jen jednou, protože jim přišel třeba dvojnásobný účet za elektřinu. Možná máte ještě několik zákazníků, kterých se zdražování nedotklo a utrácejí pořád stejně.

Může to být v něčem i výhoda, když pocházíte z chudé rodiny? Spousta z nás začala s prostitucí proto, že jsme se dostaly do potíží a rodina nám nemohla pomoct. Ale teď se ukázalo, že zkušenost s těžkým dětstvím nám pomáhá zvládnout zdražování potravin.

Spousta sexuálních pracovnic je na tom pořád ještě o něco líp než většina české populace. Drtivá většina z nás má měsíční příjem vyšší, než je republikový průměr. I když si občas dopřejeme něco navíc, dá se to finančně zvládnout. Ale aby to tak zůstalo, měly bychom začít počítat.