Co děláme

 • Jsme spolek původně založený sexuální pracovnicí s vysokoškolským vzděláním, která nesouhlasí s tím, že v ČR převažuje sociálně motivovaná prostituce. A chce to změnit. Kolem této zakladatelky se postupně utvořil profesionální tým odborníků, poradců a podporovatelů. Rozhovor se zakladatelkou: https://zena.aktualne.cz/zivotni-styl/sexualni-pracovnice-zuzana-po-pul-roce-mate-pocit-ze-uz-na-n/r~6961e6deefdb11edba5b0cc47ab5f122/.
 • Aktivně prosazujeme náš názor, že sociálně motivovanou prostituci, například samoživitelek, je potřeba řešit, ne akceptovat jako něco, co je dané a co máme nechat být.
 • Informujeme veřejnost a politiky o souvislostech mezi prostitucí a sociálními problémy, jako je neplacení výživného, nedostupné bydlení nebo exekuce.
 • Pravidelně komunikujeme s naprostou většinou sexuálních pracovnic převážně z erotických privátů a eskort servisu a řešíme jejich problémy.
 • Na žádost sexuálních pracovnic bojujeme také za zlepšení pracovních podmínek v erotických klubech a za odstranění konkrétních praktik, které jsou nejvíce kritizovány sexuálními pracovnicemi v těchto podnicích. 
 • Měníme věci, které jsou v českém sexbyznysu sice běžné, ale zdraví škodlivé. Například používání houbiček na nádobí jako menstruačních nebo způsob používání Canestenu. Bližší informace: https://www.spolekproochranuzen.cz/l/pouzivani-canestenu-jako-prevence-proti-odreni-vam-muze-uskodit-zjistili-jsme-cim-ho-muzete-nahradit/.
 • Aktivně se snažíme změnit dlouholetou běžnou praxi v ČR, kdy naprostá většina zákazníků trvá na orálním sexu bez ochrany i přes všechna zdravotní rizika, případně o těchto rizicích nevědí.
 • Systematicky propagujeme zásady bezpečného sexu a šíříme osvětu o rizicích nucení k sexu bez ochrany. Bližší informace: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/sexualni-pracovnice-sexbyznys-pandemie-spolek-pro-ochranu-zen.A221011_122215_domaci_vlc#paywall-locked.
 • Informujeme o možnostech bezplatného testování na pohlavně přenosné nemoci ve všech regionech ČR: https://www.spolekproochranuzen.cz/l/moznosti-testovani-na-pohlavni-choroby-ve-vsech-regionech-cr/.
 • Provozujeme velmi oceňovaný web https://www.spolekproochranuzen.cz/pro-klientky/, kde najdou informace o tom, jak řešit nejčastější problémy v oboru.
 • Komunikujeme také s potenciálními i reálnými zákazníky sexuálních pracovnic, věnujeme se prevenci násilí na sexuálních pracovnicích nebo například prevenci nedorozumění a konfliktů mezi zákazníky a sexuálními pracovnicemi.
 • Na celém světě je odhadem 40 milionů sexuálních pracovnic. V rámci našeho mezinárodního exitového programu pomáháme neziskovým organizacím na pěti kontinentech, aby snížily psychické dopady práce v sexbyznysu na ženy a usnadnily jim odchod ze sexbyznysu. Bližší informace: https://www.spolekproochranuzen.cz/exitove-programy/.
 • Pomáháme stárnoucím sexuálním pracovnicím, které chtějí změnit profesi, ale z různých důvodů to nezvládnou samy. Iniciovali jsme celorepublikový systém pomoci se změnou profese. Nikdo na to nezůstane sám.
 • Nabízíme praktické rady a tipy aktivním sexuálním pracovnicím, jak zvládnout odejít ze sexbyznysu bez větších problémů: https://www.spolekproochranuzen.cz/l/co-delat-pro-to-abyste-jednoho-dne-zvladli-odchod-ze-sexbyznysu-co-nejlepe/.
 • Pomáháme zlepšovat výuku finanční gramotnosti na základních a středních školách jako prevenci sociálně motivované prostituce v ČR: https://www.spolekproochranuzen.cz/l/nova-metodika-pomuze-predchazet-socialne-motivovane-prostituci-stredoskolacek-a-stredoskolaku/.
 • Vyjadřujeme se k legislativním návrhům, které mohou pomoci ženám ohroženým sociální nouzí, jako je výše trestů za neplacení výživného, podmínky insolvencí nebo dostupné bydlení.
 • Prosazujeme systematické finanční vzdělávání (finanční gramotnost) žen jako prevenci sociální nouze.
 • Nabízíme podporu opomíjeným skupinám sexuálně pracujících (například v pornoprůmyslu), aby zakládali podobné svépomocné spolky, jako je ten náš. 
 • Naše dobrovolnice z řad bývalých a současných sexuálních pracovnic vedou podpůrnou skupinu pro ženy, které skončily s touto profesí, nebo se o to snaží. Podporují ženy v jejich snaze změnit profesi.
 • Tyto dobrovolnice pro nás také vytvářejí nejrůznější odborné materiály o práci v sexbyznysu. Všechny naše odborné materiály jsou dostupné na internetu a sociálních sítích.
 • Pravidelně podporujeme symbolickými částkami jiné organizace, které mají podobné priority jako my (azylové domy, dětské domovy, organizace na pomoc samoživitelkám a další).