Co děláme

  • Aktivně prosazujeme náš názor, že sociálně motivovanou prostituci je potřeba řešit, ne akceptovat jako něco, co je dané a co máme nechat být.
  • Informujeme veřejnost a politiky o souvislostech mezi prostitucí a sociálními problémy, jako je neplacení výživného, nedostupné bydlení nebo exekuce.
  • V rámci našeho Mezinárodního exitového programu pomáháme neziskovým organizacím na šesti kontinentech, aby dokázaly snížit psychické dopady práce v sexbyznysu na ženy a usnadnit jim odchod ze sexbyznysu.
  • Motivujeme politiky k tomu, aby ve svých obcích co nejvíce pomáhali ženám ohroženým sociální nouzí, a tím se věnovali prevenci.
  • Pomáháme stárnoucím sexuálním pracovnicím změnit profesi. Máme dva exitové programy, které jim umožní nechat se zaměstnat ve firmě mimo sexbyznys, nebo začít podnikat.
  • Vyjadřujeme se k legislativním návrhům, které mohou pomoci ženám ohroženým sociální nouzí, jako je výživné nebo dostupné bydlení.
  • Prosazujeme systematické finanční vzdělávání (finanční gramotnost) žen jako prevenci sociální nouze.
  • Naše dobrovolnice z řad sexuálních pracovnic - vysokoškolaček vedou podpůrnou skupinu pro ženy, které skončily s prostitucí nebo se o to snaží. Podporují ženy v jejich snaze změnit profesi. 
  • Tyto dobrovolnice pro nás také vytvářejí nejrůznější odborné materiály na téma prostituce. Všechny odborné materiály jsou dostupné na naší facebookové stránce a volně na internetu.
  • Pravidelně podporujeme symbolickými částkami jiné organizace, které mají podobné priority jako my (azylové domy, dětské domovy, organizace na pomoc samoživitelkám a další).