Co děláme

 • Jsme spolek původně založený sexuální pracovnicí s vysokoškolským vzděláním, která nesouhlasí s tím, že v ČR převažuje sociálně motivovaná prostituce. A chce to změnit. Kolem této zakladatelky se postupně utvořil profesionální tým odborníků, poradců a podporovatelů. Rozhovor se zakladatelkou: https://zena.aktualne.cz/zivotni-styl/sexualni-pracovnice-zuzana-po-pul-roce-mate-pocit-ze-uz-na-n/r~6961e6deefdb11edba5b0cc47ab5f122/.
 • Aktivně prosazujeme náš názor, že sociálně motivovanou prostituci, například samoživitelek, je potřeba řešit, ne akceptovat jako něco, co je dané a co máme nechat být.
 • Jsme v kontaktu s většinou sexuálních pracovnic z erotických privátů a eskort servisu a řešíme jejich problémy.
 • Informujeme i naprostou většinu erotických klubů v ČR o tom, jak se chovat ke stárnoucím sexuálním pracovnicím a jak jim pomoct změnit profesi.
 • Provozujeme velmi oceňovaný web https://www.spolekproochranuzen.cz/pro-klientky/, kde najdou informace o tom, jak řešit nejčastější problémy v oboru.
 • Komunikujeme také s potenciálními i reálnými zákazníky sexuálních pracovnic, věnujeme se prevenci násilí na sexuálních pracovnicích nebo například prevenci nedorozumění a konfliktů mezi zákazníky a sexuálními pracovnicemi.
 • Propagujeme zásady bezpečného sexu a informujeme zákazníky o rizicích nucení sexuálních pracovnic k sexu bez ochrany. Bližší informace: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/sexualni-pracovnice-sexbyznys-pandemie-spolek-pro-ochranu-zen.A221011_122215_domaci_vlc#paywall-locked.
 • Informujeme veřejnost a politiky o souvislostech mezi prostitucí a sociálními problémy, jako je neplacení výživného, nedostupné bydlení nebo exekuce.
 • Na celém světě je odhadem 40 milionů sexuálních pracovnic. V rámci našeho mezinárodního exitového programu pomáháme neziskovým organizacím na pěti kontinentech, aby snížily psychické dopady práce v sexbyznysu na ženy a usnadnily jim odchod ze sexbyznysu. Bližší informace: https://www.spolekproochranuzen.cz/exitove-programy/.
 • Pracujeme na tom, aby všechny obce a města v ČR reálně plnily svou zákonnou povinnost pomáhat občanům v sociální nouzi.
 • Pomáháme stárnoucím sexuálním pracovnicím, které chtějí změnit profesi, ale z různých důvodů to nezvládnou samy. Iniciovali jsme celorepublikový systém pomoci se změnou profese. Nikdo na to nezůstane sám.
 • Vyjadřujeme se k legislativním návrhům, které mohou pomoci ženám ohroženým sociální nouzí, jako je výše trestů za neplacení výživného, podmínky insolvencí nebo dostupné bydlení.
 • Prosazujeme systematické finanční vzdělávání (finanční gramotnost) žen jako prevenci sociální nouze.
 • Naše dobrovolnice z řad sexuálních pracovnic - vysokoškolaček vedou podpůrnou skupinu pro ženy, které skončily s touto profesí, nebo se o to snaží. Podporují ženy v jejich snaze změnit profesi.
 • Tyto dobrovolnice pro nás také vytvářejí nejrůznější odborné materiály o práci v sexbyznysu. Všechny naše odborné materiály jsou dostupné na internetu a sociálních sítích.
 • Pravidelně podporujeme symbolickými částkami jiné organizace, které mají podobné priority jako my (azylové domy, dětské domovy, organizace na pomoc samoživitelkám a další).