Co zatím víme o psychických dopadech prostituce na ženy a co nás teprve čeká

08.02.2023

 1. PROČ PRÁVĚ TOTO TÉMA 

Spolek pro ochranu žen byl původně založen sexuální pracovnicí, které nevyhovuje současný stav v ČR, kdy až 90% sexuálních pracovnic podle našich zkušeností začne s touto profesí z důvodu sociální nouze (např. matky samoživitelky, zadlužené ženy nebo ženy jinak znevýhodněné na trhu práce). 

Sexuální pracovnice s námi nadále spolupracují formou dobrovolnictví a jsme v kontaktu s převážnou většinou sexuálních pracovnic v ČR. Sexuální pracovnice zejména z privátů a eskort servisu se na nás obracejí se svými problémy a skrze náš spolek tlumočí své názory politikům. Mohou nás také požádat, abychom řešili jakékoliv téma, které považují za důležité.

Na podzim roku 2022 se mi ozvala jedna z našich spolupracovnic, sexuální pracovnice s osmiletou praxí v oboru, která má vysokoškolské humanitní vzdělání. Sdělila mi, že si už delší dobu všímá zhoršování paměti a myšlení u svých kolegyní na erotickém privátě. A požádala mě, abych se tímto tématem zabývala. 

I mnozí zákazníci sexuálních pracovnic potvrzují, že pozorují postupný "úpadek" sexuálních pracovnic, se kterými jsou delší dobu v kontaktu. To ale ještě nemusí znamenat, že mají tito zákazníci pravdu. Pokud nás sexuální pracovnice o něco požádají, je naše povinnost s tím zabývat. 

Považuji to ale za prospěšné pro celou společnost, protože případné nové poznatky v této oblasti mohou pomáhat stárnoucím sexuálním pracovnicím vrátit se na legální trh práce. A také musím zmínit, že jsem nepochybně ambiciózní a chci v této oblasti něčeho dosáhnout.

To vše dohromady jsou legitimní důvody, proč je důležité se tímto tématem zabývat. Ze všech témat, jako je možné zhoršování myšlení, paměti, schopnosti plánovat nebo řešit problémy, se v tomto dokumentu zmíním o nepříznivých podmínkách v erotických podnicích, možném zhoršování paměti a jak to nejspíš souvisí s návratem stárnoucích sexuálních pracovnic na legální trh práce. 

Je i v zájmu státu, aby stárnoucí sexuální pracovnice měly co nejlepší podmínky pro změnu profese. Stát tím do budoucna ušetří například na sociálních službách pro lidi bez domova a naopak zvýší výběr daní a pojištění. 

2. NEGATIVNÍ VLIV PROSTŘEDÍ V EROTICKÝCH PODNICÍCH A ZDROJE STRESU 

Více než šest let pracuji jako koordinátorka Spolku pro ochranu žen. Pravidelně jsem ve spojení se zakladatelkou našeho spolku, bývalou sexuální pracovnicí. Samozřejmě jsem i v kontaktu se sexuálními pracovnicemi zejména z privátů a eskort servisu, a to s převážnou většinou těch, které nabízejí své služby online. 

Pohybuji se v prostředí privátů a eskort servisu. Na základě těchto zkušeností mohu říct, že na sexuální pracovnice v erotických podnicích působí tyto negativní vlivy: 

alkohol a drogy 

Pomáhají jim psychicky zvládnout práci v sexbyznysu. V konzumaci alkoholu a drog je mohou podporovat například jejich kolegyně. Je to mnohdy jejich společná aktivita ve chvílích volna, která stmeluje kolektiv. 

Často je v tom podporují i jejich zákazníci, když jim aktivně nabízejí alkohol a drogy. Kolegové z jiných organizací by měli více informací o tom, zda je v konzumaci alkoholu a drog může podporovat i vedení podniku, aby s nimi mohlo lépe manipulovat. Někdy je závislost na drogách důvod pro vstup do sexbyznysu - jako zdroj financí na drogy. 

U zákazníků pozorujeme za poslední tři roky zvýšenou konzumaci kokainu a pervitinu. Některé naše spolupracovnice z terénu mluví o tom, že až každý třetí zákazník bere kokain, případně se tito zákazníci hájí tím, že kokain není droga. 

V erotických klubech hrají roli také provize z konzumace alkoholu. Únava, nespolehlivost nebo zhoršování paměti a myšlení jako následek dlouhodobé konzumace alkoholu a drog určitě nepomáhá stárnoucím sexuálním pracovnicím v návratu na legální trh práce. 

nedostatek spánku a nepravidelný spánek 

Nedostatek spánku nebo nepravidelný spánek bývá problém zejména u sexuálních pracovnic, které pracují nonstop nebo zůstávají u zákazníků přes noc. Od sexuálních pracovnic víme, že zákazník je někdy nutí být vzhůru celou noc, i když jsou unavené, případně je uprostřed noci zákazník několikrát probudí. 

Tyto ženy si pak stěžují na únavu během dne. Připisují to často právě přerušovanému a nedostatečnému spánku. Velká část sexuálních pracovnic také nechodí spát vždy ve stejnou dobu, což se může podle mě podepsat na kvalitě spánku. Nedostatek spánku může mimo jiné poškozovat paměť. 

málo podnětné prostředí v erotických podnicích 

Sexuální pracovnice většinou stráví několik let v pracovním kolektivu, kde je tématem hovoru nejčastěji oblečení, kosmetika, vztahy, celebrity, zákazníci, případně děti. I následkem toho podle našich zkušeností postupně zapomenou velkou část znalostí z oboru, který původně vystudovaly. Čtou převážně časopisy nebo lehčí literaturu, "jsou na telefonu", dívají se na seriály nebo romantické filmy. 

Na základě našich zkušeností z terénu prosazuji názor, že toto vše může vést ke zpomalení myšlení a zhoršování paměti. Sexuálním pracovnicím proto už delší dobu nabízíme tipy, jak trénovat paměť v prostředí erotických podniků. Jde o tipy od sexuální pracovnice s vysokoškolským vzděláním, které se jí osvědčily v praxi. Jedná se tedy o poznatky přímo z terénu. 

Najdete je mimo jiné na webu: https://www.spolekproochranuzen.cz/l/co-delat-pro-to-abyste-jednoho-dne-zvladli-odchod-ze-sexbyznysu-co-nejlepe/

stres 

Na základě našich zkušeností z terénu a studia odborné literatury jsem došla k názoru, že dlouhodobý stres v erotických podnicích jim může mimo jiné zhoršovat paměť a myšlení. Zdrojem stresu mohou být nepříjemní nebo agresivní zákazníci, ale i další faktory. 

Už několik let si všímám souvislostí mezi mírou násilí ze strany zákazníků a mezi tím, jak moc inteligentně na ně sexuální pracovnice působí. Vše jsme popsali na webu a spustili infoservis, který má za cíl aspoň částečně zlepšit situaci: https://www.spolekproochranuzen.cz/l/spustili-jsme-novy-infoservis-chytraspolecnice/

S nějakou formou násilí ze strany zákazníků se přitom setkala prakticky každá sexuální pracovnice, se kterou jsem v kontaktu. Dále jsou zdrojem stresu špatné vztahy na pracovišti, šikana mezi sexuálními pracovnicemi, pomluvy, ničení věcí nebo fyzické násilí. To bývá způsobeno konkurenčním prostředím. 

Může tomu částečně zabránit vedení podniku, pokud přijímá do podniku různé typy nových dívek, aby si nekonkurovaly a nevznikalo mezi nimi napětí. Málokterý podnik se tomu ale snaží takto cíleně předejít. 

Dále může být zdrojem stresu šikana ze strany vedení podniku a ze strany personálu. Sexuální pracovnice se někdy setkávají například s tím, že jim majitel podniku odmítne dát jejich výdělek, nebo jim například odmítne vyplatit spropitné od zákazníka, které bylo určené pro sexuální pracovnici. 

Velmi zajímavá jsou pro nás pozorování z terénu, která naznačují, že sexuální pracovnice, které mají aspoň občas orgasmus se zákazníkem, jsou vyrovnanější, jsou méně ve stresu, ale především mnohem méně konzumují alkohol i drogy. 

Koresponduje to s informacemi z nejrůznějších populárně naučných článků, kde se můžeme dočíst, že pravidelný orgasmus přispívá ke psychické pohodě žen. Přestože toto pozorujeme v terénu už delší dobu, opět je potřeba vše ověřit seriózním výzkumem.

Setkali jsme se také s tím, že šikana na pracovišti přiměla sexuální pracovnici odejít z většího erotického privátu a začít pracovat sama na sebe. Díky tomu přestala odevzdávat polovinu výdělku kuplířům, což jsme vnímali pozitivně a ona sama také. 

Někteří čeští odborníci na sexbyznys mají velké obavy o bezpečnost na privátech a o bezpečnost žen, které pracují samy na sebe. Jak funguje bezpečnost v těchto podnicích podle našich informací z terénu, jsem popsala v tomto rozhovoru: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/sexualni-pracovnice-sexbyznys-pandemie-spolekpro-ochranu-zen.A221011_122215_domaci_vlc#paywall-locked. 

Dalším zdrojem stresu může být snaha utajit svou profesi před rodinou, přáteli, partnerem a dětmi. Většina sexuálních pracovnic, se kterými jsme jako spolek v kontaktu, se snaží svoji profesi utajit. Musejí si například vymýšlet důvody, proč je kamarádky nebo partner nemohou navštívit v práci, proč musejí do práce večer nebo na státní svátek atd. 

Podle našich zkušeností i zkušeností naší zakladatelky je toto vše zdrojem stresu a může zhoršovat paměť a myšlení. To následně komplikuje mimo jiné návrat sexuálních pracovnic na legální trh práce. To podle mě není v zájmu těchto žen ani v zájmu státu, který chce zvýšit výběr daní. 

Že nepříznivé podmínky v erotických podnicích a dlouhodobý stres by opravdu mohlo zhoršovat paměť a myšlení, mi potvrdil pan doc. Tomáš Nikolai. Sexuální pracovnice s vysokoškolským vzděláním i jejich zákazníci už delší dobu tvrdí, že zhoršování paměti a myšlení se může u sexuálních pracovnic projevovat různě, například neschopností zapamatovat si tváře zákazníků a jak šli za sebou. 

Podle našich informací z terénu se to děje zejména sexuálním pracovnicím, které mají více zákazníků denně (některé až osm). To se ale nakonec nemusí zakládat na pravdě, resp. to, že si nepamatují tváře zákazníků, nemusí být patologické, ale přirozené a logicky vysvětlitelné. Také není vyloučeno, že je to "jen pocit" jejich zákazníků a některých sexuálních pracovnic a že se to reálně neděje. 

Předpokládejme, že jejich pozorování je správné a že se to opravdu děje. Odborníci se pak liší v názoru na to, zda se jedná o vytěsnění (vytěsní informaci o množství sexuálních partnerů, která by ohrožovala jejich sebeúctu - doc. Tomáš Nikolai), nebo o automatizovanou činnost (tváře zákazníků si nepamatují prostě proto, že je to pro ně nepotřebná informace - prof. Vladimír Beneš). 

Například prof. Aleš Stuchlík se domnívá, že možné je obojí. A podle prof. Ivana Rektora mohou mít sexuální pracovnice spíše emoční problémy, než problémy se zhoršováním paměti a fungováním mozku. Všechny výše uvedené informace z terénu by měly být předmětem výzkumu v příštích letech. 

Dále by bylo podle mého názoru prospěšné se zabývat dopady dlouhodobého stresu na sexuální pracovnice, upozorňovat na ně i veřejnost a snažit se jim předcházet. Sexuální pracovnice by měly mít tyto informace už předtím, než vstoupí do sexbyznysu, aby mohly začít s trénováním paměti a vhodnou stravou. 

Z Eysencka (2008, s. 507 - 508) se navíc dá odvodit, že nejen sexuální pracovnice mohou mít potíže s řešením problémů, se kterými se delší dobu nesetkaly. Mají stárnoucí sexuální pracovnice problémy s návratem na legální trh práce prostě proto, že se k tomu případně rozhodnou až po několika letech v sexbyznysu, většina z nich se na to nepřipravuje průběžně a delší dobu nemají zkušenost s legálním trhem práce? 

Pokud je to pravda, troufám si říct, že jim v tom aspoň částečně pomůžou naše tipy přímo od bývalé sexuální pracovnice, které byly zveřejněny na webu naší svépomocné podpůrné skupiny a na sociálních sítích: https://www.spolekproochranuzen.cz/l/tipy-od-byvale-sexualni-pracovnice-jak-zmenit-profesi-a-odejit-ze-sexbyznysu/

Do budoucna by pak dávalo smysl hledat další způsoby, jak jim v tom pomáhat nejen v rámci mezinárodního exitového programu Spolku pro ochranu žen. 

3. DOPADY DLOUHODOBÉHO STRESU NEJEN NA SEXUÁLNÍ PRACOVNICE 

Podle Paulíka (2017, s. 106 - 109) má stres například tyto dopady nejen na sexuální pracovnice: 

  • změny nálad, přecitlivělost, únava, vyčerpání 
  • ztráta motivace, pokles výkonnosti, výpadky soustředění a krátkodobé paměti 
  • agresivita, nebo naopak pasivita 
  • respirační a oběhové problémy, potíže motorického aparátu, bolesti hlavy, trvalejší změny chování, zvýšení nespecifické nemocnosti, poruchy duševního zdraví atd. 

Všechny tyto dopady dlouhodobého stresu na sexuální pracovnice mohou komplikovat stárnoucím sexuálním pracovnicím změnu profese, například schopnost plánování. Mohou podle mého názoru negativně ovlivnit i úspěšnost u přijímacích pohovorů. Mohou také způsobit zdravotní znevýhodnění, které může ztížit stárnoucím sexuálním pracovnicím změnu profese. 

4. PROČ JE POTŘEBA SE TÍM ZABÝVAT 

V tomto dokumentu jsem zmínila prakticky všechny hlavní důvody, proč bychom se měli zabývat dopady prostředí v erotických podnicích na sexuální pracovnice. Prvním důvodem je, že Spolek pro ochranu žen o to požádala přímo sexuální pracovnice s vysokoškolským vzděláním. 

Pro náš spolek je jakákoliv poptávka od všech sexuálních pracovnic velmi důležitá a řešíme všechno, o co nás požádají. Proto bychom se měli zabývat i tímto problémem. A je to pro nás důvod, proč by se měly zapojit i další instituce. Z mého pohledu je také důležité mluvit o tom, co je zdrojem stresu v erotických podnicích a jak nepříznivé podmínky v nich působí na sexuální pracovnice. 

Přestože mám o tom mnoho informací přímo z terénu a od sexuálních pracovnic, mělo by to vše být ještě předmětem výzkumu. Široká veřejnost by měla mít k tématu všechny informace. Každý, kdo vstupuje do sexbyznysu, by měl vědět, jak se na něm může podepsat prostředí v erotických podnicích a jak tomu může předcházet. 

V rámci našich exitových programů už poskytujeme sexuálním pracovnicím rady, jak například trénovat paměť nebo čemu se vyhýbat, aby dokázaly jednou změnit profesi. Dopady dlouhodobého stresu podle mého názoru komplikují stárnoucím sexuálním pracovnicím případnou změnu profese. 

Změna profese pak trvá déle a je dražší pro stát. O to vyšší jsou pak daňové úniky, protože se tím prodlužuje doba, kdy většinou neplatí daně z příjmů. Mezinárodní exitový program Spolku pro ochranu žen je sice zdarma a je nezávislý na dotacích, ale může se to týkat jiných organizací. Proto je i v zájmu státu se zabývat vším, co komplikuje sexuálním pracovnicím případnou změnu profese. 

Jako Spolek pro ochranu žen nesouhlasíme s legalizací prostituce. Podle našeho názoru i podle názoru naší zakladatelky, bývalé sexuální pracovnice, by se jednalo o legitimizaci současného stavu, kdy v ČR převažuje sociálně motivovaná prostituce. 

S legalizací prostituce v ČR bychom souhlasili pouze tehdy, pokud by se poměr obrátil a maximálně 30% prostituce v ČR by bylo sociálně motivované. V současnosti je nejen podle našich zjištění poměr přesně opačný. Více o našem pohledu na věc a historii našeho spolku najdete v tomto rozhovoru: 

https://refresher.cz/122805-Cesky-sexbyznys-tvori-z-vetsiny-socialne-motivovana-prostituce-Legalizace-zatim-neni-mozna-mini-odbornice

Náš názorový proud sexuálních pracovnic využije tyto informace k tomu, že budeme upozorňovat na rizika práce v sexbyznysu a na psychické dopady prostředí v erotických podnicích. 

Bude to pro nás další argument proti legalizaci a pro prevenci sociálně motivované prostituce, například pro lobbing za dostupnější bydlení. Budou ale k dispozici také případným zastáncům legalizace prostituce, kteří je mohou využít podle svého uvážení. 

5. POUŽITÁ LITERATURA 

Eysenck, M.W., Keane M.T. (2008). Kognitivní psychologie. Praha, Academia. 

Nakonečný, M. (2016). Obecná psychologie. Praha, Triton. 

Paulík, K. (2017). Psychologie lidské odolnosti. Praha, Grada. 

Sternberg, R.J. (2002). Kognitivní psychologie. Praha, Portál. 

6. ČLÁNKY OBECNĚ O PSYCHICKÝCH DOPADECH PRÁCE V SEXBYZNYSU

https://www.spolekproochranuzen.cz/l/definovali-jsme-novy-obor-psychologie-prostituce

https://www.psychologytoday.com/us/blog/look-around-and-look-within/201504/getting-enlightened-about-prostitution

https://prostitution.procon.org/questions/is-prostitution-psychologically-harmful-to-prostitutes/

https://www.ukessays.com/essays/sociology/prostitution-a-psychological-perspective-sociology-essay.php

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3992270/

https://instituteofcounseling.org/the-psychological-effects-of-prostitution/

https://gap.hks.harvard.edu/sex-workers-stigma-and-self-belief-evidence-psychological-training-program-india


autorka je koordinátorkou Spolku pro ochranu žen, z. s.