Bilancujeme náš rok 2021

03.12.2021

Je tu opět Advent a s ním i blížící se konec roku 2021. Už víme, že tento rok byl hektický, někdy náročný, tak jako pro všechny občanky a občany ČR. Ale byl pro nás také velmi úspěšný, a to z mnoha důvodů. Přinášíme vám přehled toho, co vše se nám v tomto roce povedlo:

- bylo poskytnuto základní poradenství 1385 ženám

- byl navázán kontakt s obdobnými spolky, mezinárodními organizacemi a platformami v zahraničí, které nesouhlasí se sociálně motivovanou prostitucí 

- naše činnost byla úspěšně prezentována v médiích, a to jak v tištěných,  tak i v podcastech a internetových televizích, například https://www.bezpasaka.cz/blog/spolek-na-ochranu-zen

- byla navázána spolupráce s erotickým portálem https://www.bezpasaka.cz/, coby prvním portálem v ČR, který se veřejně staví čelem k problému sociálně motivované prostituce  (klientkám portálu jsou předávány informace o našich programech a činnosti spolku)

 - vládě ČR byly předávány pravdivé informace o dodržování pravidel prevence koronaviru v erotických podnicích, s cílem předcházet šíření koronaviru v těchto podnicích a zároveň předcházet sociálním dopadům koronaviru na matky samoživitelky v prostituci (s pomocí pana Michala Haška a kanceláře ministryně financí paní Aleny Schillerové)

- byla zprostředkována efektivní komunikace mezi světem sexbyznysu, vládou ČR a hygieniky tak, aby sexuální pracovnice co nejméně šířily koronavirus a aby bylo nastaveno přátelské klima efektivní komunikace

- byly podniknuty kroky proti stigmatizaci sexuálních pracovnic v době pandemie koronaviru, byla nastavena efektivní komunikace s veřejností, odborníky a politickými představiteli na sociálních sítích, která má za cíl stigmatizaci předcházet

- bylo zahájeno podrobné studium dějin prostituce, s cílem efektivně chránit sexuální pracovnice před stigmatizací ze strany společnosti, která je typická pro období různých pandemií a ekonomických krizí

- za podpory pana Zdeňka Škromacha a kanceláře ministryně financí paní Aleny Schillerové byl připraven a spuštěn exitový program ve spolupráci s úřady práce, který pomáhá sexuálním pracovnicím odejít ze sexbyznysu a začít podnikat v jiném oboru

- byl realizován program "Firma přátelská k ženám", který propojuje firmy s azylovými domy pro ženy a matky s dětmi a umožňuje firmám zaměstnávat ženy s prostituční minulostí (podpořeno celkem 3345 firem)

- exitové programy byly zdokonaleny tak, aby co nejvíce žen mohlo dobrovolně odejít ze sexbyznysu a začít přispívat do státního rozpočtu, ať už jako zaměstnankyně, nebo jako podnikatelky v jiných oborech

- byla informována veřejnost, dobrovolnice spolku i klientky o možnostech využití akce Milostivé léto

- za účelem maximálního využití akce Milostivé léto jako prevence sociálně motivované prostituce byla navázána komunikace s Exekutorskou komorou ČR

- ve spolupráci s Úřadem na ochranu osobních údajů byly sexuální pracovnice informovány o tom, jak se mohou bránit proti nepravdivým negativním "recenzím" na internetu

- vláda ČR byla informována o rozdílech v dodržování pravidel prevence šíření koronaviru sexuálními pracovnicemi v klasických a hodinových hotelích, přičemž v těch hodinových byla pravidla dodržována mnohem důsledněji

- státu byla poskytnuta pomoc v počáteční fázi provozu odběrových míst pro koronavirus (sexuální pracovnice poskytovaly infolince 1221 zpětnou vazbu, jak testování funguje a co zlepšit)

- za pomoci státních institucí byl zahájen proces testování zdravotní nezávadnosti nové menstruační pomůcky, která nahradí zdravotně závadné menstruační pomůcky používané v sexbyznysu (více informací o stavu, který tomu předcházel: https://www.spolekproochranuzen.cz/l/vyhyba-se-menstruacni-chudoba-prostitutkam-o-menstruacnich-pomuckach-narovinu/)

- bylo dosaženo úspěšné medializace tématu používání zcela nevyhovujících kuchyňských houbiček jako menstruační pomůcky v sexbyznysu, za významného přispění redakce idnes.cz

- byli osloveni představitelé budoucí vlády ČR, byli seznámeni s naším názorem na sociálně motivovanou prostituci a na legalizaci prostituce (naše prohlášení: https://www.spolekproochranuzen.cz/l/znovu-se-mluvi-o-legalizaci-prostituce-a-my-jsme-u-toho/)

- byl vypracován leták, který pomáhá sexuálním pracovnicím bránit se proti nedobrovolnému pohlavnímu styku bez ochrany, byla realizována i mediální kampaň na toto téma (https://www.spolekproochranuzen.cz/l/na-prani-sexualnich-pracovnic-vydavame-letak-da-se-resit-po-dobrem-kdyz-si-zakaznik-chce-vynutit-sex-bez/)

- byly poskytnuty finanční dary v celkové výši 2000 korun, a to Oblastní charitě Ústí nad Labem (program na podporu finanční gramotnosti) a Lince první psychické pomoci (telefonická linka pro občany s psychickými potížemi v souvislosti s koronavirem)

- Ministerstvo vnitra ČR bylo upozorněno na nesrovnalosti mezi oficiálními údaji o konzumaci drog v roce 2020 a mezi našimi poznatky ze sexbyznysu

- sexuální pracovnice byly znovu informovány o možnostech využití dávek hmotné nouze během nouzového stavu

- byla navázána komunikace s Ministerstvem spravedlnosti ČR a předány informace sexuálním pracovnicím o tom, jak má postupovat neformální ochranka sexuálních pracovnic, aby se nedostala do konfliktu se zákonem 

- byla odstartována další mediální kampaň zaměřená na sexuální pracovnice, která je upozorňuje na případy násilných trestných činů spáchaných v minulosti na sexuálních pracovnicích

- bylo podpořeno 222 starostek a starostů malých obcí v ČR v rámci našeho programu "Společně proti chudobě", který informuje vedení obcí o sociálních příčinách prostituce a možnostech prevence

- byla úspěšně provozována online poradna pro ženy v nouzi i podpůrná skupina pro sexuální pracovnice (včetně aktivit v oblasti protidrogové prevence, rozvoje finanční gramotnosti a trénování paměti sexuálních pracovnic)

- v rámci podpůrné skupiny byla během nouzového stavu poskytována psychická podpora všem ženám, nejen sexuálním pracovnicím (například kosmetické tipy, jak vypadat dobře, když nebylo několik měsíců možné využívat služeb péče o tělo)

- byly poskytnuty cenné informace vládě ČR o sociálních dopadech koronaviru a členům vlády byly nabídnuty možnosti řešení těchto problémů (naše úspěchy za rok 2020 v oblasti boje s koronavirem: https://www.spolekproochranuzen.cz/l/bilancujeme-rok-s-koronavirem-co-vsechno-se-nam-povedlo/)

- bylo dosaženo zásadních pozitivních změn ve fungování úřadů práce, na kterých pracoval Spolek pro ochranu žen od března 2020, za významné pomoci pana Zdeňka Škromacha, pana Andreje Babiše a dalších

- vládě byla nabídnuta pomoc při řešení dopadů energetické krize, byla prověřena schopnost úřadů práce ji řešit pomocí sociálních dávek