Znovu se mluví o legalizaci prostituce. A my jsme u toho.

25.09.2021

CO SI MYSLÍ SEXUÁLNÍ PRACOVNICE S VYSOKOŠKOLSKÝM VZDĚLÁNÍM (DOBROVOLNICE NAŠEHO SPOLKU) O ARGUMENTECH ZASTÁNCŮ LEGALIZACE PROSTITUCE

1. ÚVOD

V roce 2020 zveřejnili zastánci legalizace prostituce společné prohlášení, ve kterém přednesli své argumenty. Jejich prohlášení najdete na webu: https://ceskobezcenzury.cz/2020/06/zpravy-z-domova/spolecne-prohlaseni-odbornic-a-odbornika-na-tema-legislativni-uprava-poskytovani-sexualnich-sluzeb/.

Prakticky okamžitě jsme toto prohlášení dali k dispozici sexuálním pracovnicím s vysokoškolským vzděláním, které pro nás pracují jako dobrovolnice. I když cílem analýzy rozhodně nebyla kritika tohoto prohlášení "za každou cenu", většinu argumentů pro legalizaci označily sexuální pracovnice za velmi slabé.

Analýzu jsme v roce 2020 zveřejnili. Máme zpětnou vazbu od některých političek a politiků, že je analýza zbytečně podrobná a složitá. Zároveň jsme v poslední době zaznamenali zvýšenou poptávku po této původní analýze. Abychom vám vyšli vstříc, zveřejňujeme stručný dokument, který můžeme na požádání kdykoliv doplnit.

Spolek pro ochranu žen se začal formovat v roce 2015 přímo na erotickém privátu, oficiálně vznikl v roce 2016 a od té doby nepřetržitě spolupracujeme se sexuálními pracovnicemi. Pracují pro nás jako dobrovolnice a mají hlavní slovo v tom, co prosazujeme. Více než polovina z nich má vysokoškolské vzdělání. To je dobrá záruka toho, že jednáme v zájmu sexuálních pracovnic.

Zastupujeme názorový proud sexuálních pracovnic, které považují sociálně motivovanou prostituci za sociální problém, za negativní jev a chtějí jí předcházet. Sociálně motivovaná prostituce představuje podle zjištění různých organizací včetně té naší až 90% veškeré prostituce v ČR. Jedná se zejména o matky samoživitelky, ženy po opuštění z dětského domova, zadlužené ženy, ženy 50+ a ženy jinak znevýhodněné na trhu práce.

Budeme souhlasit s legalizací prostituce v ČR pouze tehdy, pokud bude maximálně 20% prostituce v ČR sociálně motivované. Trváme na tom, aby ti politici, kteří prosazují legalizaci prostituce, řešili zároveň její sociální příčiny. Zejména vymáhání výživného, dostupné bydlení, exekuční legislativu a následnou péči o osoby po opuštění dětských domovů. Nelze nejprve legalizovat prostituci a až poté řešit sociální příčiny. Je pro nás nepřijatelná legalizace prostituce v situaci, kdy v této profesi v ČR převládají občanky ČR v sociální nouzi. Z těchto požadavků neustoupíme.

Nesouhlasíme také s proklamacemi, které najdete v závěru společného prohlášení zastánců legalizace. Uvádějí, že prostituce nemá být spojována s otázkou morálky. Podle našeho názoru je v českém prostředí naopak nutné spojovat problematiku prostituce s otázkou morálky. Zejména v situaci, kdy se převážně týká občanek ČR v sociální nouzi. Jen tak může stát plnit své základní funkce a chránit důstojný život svých občanů.

Sexuální pracovnice s vysokoškolským vzděláním se nespokojí s obecnými formulacemi, kladou autorům prohlášení otázky a chtějí vědět přesně, jak autoři prohlášení dospěli k jednotlivým bodům a jak mají vše promyšlené. Zároveň si uvědomujeme, že velké části političek a politiků v ČR chybějí informace z tohoto oboru. Toho mohou zneužít různé lobbistické skupiny, včetně těch potenciálně napojených na kuplíře. Proto vám dáváme k dispozici tento dokument.

2. CO SE DÁ ŘEŠIT I JINAK NEŽ LEGALIZACÍ

 • policie dbá cti a důstojnosti, změní se přístup médií, který nyní napomáhá dehonestaci (používají vhodné výrazy a nepůjde jen o bulvární snahy)

 • ženy a muži se nebojí nahlásit trestnou činnost na nich páchanou

 • dojde k lepšímu porozumění mezi lidmi, kteří poskytují sexuální služby a institucemi, což povede k větší spolupráci

 • ochrana zdraví

 • snižování výskytu pohlavně přenosných infekcí

 • snížení trestných činů na nich páchaných

  3. V ČEM NÁM LEGALIZACE NEPOMŮŽE, PROTOŽE JE TO DANÉ HISTORICKY A KULTURNĚ

 • ženy i muži se se svou prací netají, nežijí ve strachu z prozrazení

 • snížení stigmatizace, ženy a muži se netají tím, čím se živí

 • veřejnost uznává, že lidé živící se prostitucí patří do společnosti jako každý jiný

 • sníží se psychická zátěž a neustálý strach

  4. CO UŽ FUNGUJE I BEZ LEGALIZACE

 • možnost zřídit si živnostenský list (v současnosti na jakoukoliv volnou živnost s tím, že se ve skutečnosti živí prostitucí) se všemi právy a povinnostmi

 • zlepšení přístupu ke zdravotním a sociálním službám

 • zazní hlas žen a mužů ze sexbyznysu v médiích, přestane odsouvání těchto osob na okraj společnosti

 • ženy a muži mohou u lékaře říct, proč žádají vyšetření, která zjistí jejich zdravotní stav, ale jsou nestandardní a běžně je nevyžadují

 • ženy a muži si budou více vědomi možností a sexbyznys pro ně pak nemusí být jedinou volbou

 • zlepšení vztahů s institucemi

 • ochrana veřejného pořádku

 • PČR a MP bude více spolupracovat se stakeholdery ze sexbyznysu a tím potírat trestnou činnost

  5. NAŠIM DOBROVOLNICÍM NENÍ JASNÉ, JAK NÁM K TOMU POMŮŽE LEGALIZACE

 • posílení postavení

 • větší profesionalizace práce

 • lepší pracovní podmínky

 • ženy a muži jsou schopni rozhodovat o své práci i životě bez ohledu na to, čím se živí

 • ženy a muži se budou více profesionalizovat, tím dojde i ke zvýšení sebevědomí a sebeúcty

 • bezbariérový přístup ke zdravotním službám

6. S ČÍM LZE SOUHLASIT, ALE ZASTÁNCI LEGALIZACE BY MĚLI PŘESNĚ ŘÍCT, JAK TO ZAJISTÍ

 • dodržování zásad bezpečného sexu

 • ženám a mužům není krácen nepřiměřené jejich výdělek

 • ženy a muži budou schopni si lépe vyjednat služby, které poskytují

 • služby budou ústně uzavřenou smlouvou, která má svá pravidla, která jsou vymahatelná

 • mohou čerpat podporu v nezaměstnanosti, nemocenskou, bude jim vyplácen starobní důchod

 • možnosti lépe se bránit násilné činnosti a vymáhat svá práva

 • zákazníci služeb si budou vědomi toho, že mohou být trestně stíhání, protože jejich trestný čin bude nahlášen

 • možnost v klidu domluvit zakázku se zákazníkem, odhadnout jej, aniž by došlo k vyrušení nebo urychlení z obavy, že budou kriminalizováni

 • v případě vzniku míst, kde je pouliční poskytování sexuálních služeb povoleno, bude poskytování sexuálních služeb viděno pouze na stanovených místech

 • represe stojí více peněz než prevence - ušetří se veřejné prostředky, jako například finance na léčbu pohlavně přenosných infekcí, finance na práci s obětmi trestných činů nebo náklady na správní řízení a Policii ČR při zásazích u trestných činů a přestupků (k tomu jako Spolek pro ochranu žen dodáváme, že řešení prostituce stojí více peněz než sociální prevence, například dostupné bydlení)