Chování státních institucí k sexuálním pracovnicím v České republice

22.09.2023

Jako spolek založený před osmi lety přímo sexuální pracovnicí s vysokoškolským vzděláním sledujeme s velkým zájmem aktivity Evropského parlamentu. Ten odhlasoval rezoluci, v níž europoslanci žádají Evropskou komisi, aby vypracovala evropský systém ochrany a práv osob poskytujících sexuální služby.

Vítáme snahu Evropského parlamentu zabývat se ochranou sexuálních pracovnic.  V České republice, kde je trestným činem pouze kuplířství a obchodování s lidmi, nikoliv nabízení sexuálních služeb, je však komunikace státních institucí se sexuálními pracovnicemi více než dobrá. 

Osoby poskytující sexuální služby rozhodně nejsou občany druhé kategorie, přestože nedošlo k legalizaci prostituce a tento obor se v České republice nachází v šedé zóně. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR například deklarovalo, že v případě matek samoživitelek nemůže být profese matky jediným důvodem k odebrání dětí. 

Prioritou českého státu je pomáhat matkám samoživitelkám v prostituci vyřešit jejich existenční problémy a umožnit jim návrat na legální trh práce. Prioritou tedy naopak není odebrání dětí matkám v nouzi, které pod tlakem okolností zvolí prostituci jako poslední možnost.

Domníváme se, že nejsou vážné důvody k tomu, aby se v České republice zásadně měnila právní úprava této oblasti. Také se domníváme, že chování českých státních institucí k sexuálním pracovnicím může být vzorem jak pro některé evropské země, tak i pro řadu dalších zemí světa.

Pokud jde o chování českých státních institucí k sexuálním pracovnicím, můžeme zmínit následující:

  • Pokud se sexuální pracovnice stane obětí trestného činu, policie je vždy na straně oběti a závažnost trestného činu není zlehčována jen proto, že se jedná o sexuální pracovnici.
  • Policie ČR aktivně spolupracuje s naším spolkem a podle svých možností pomáhá řešit problémy sexuálních pracovnic (typicky trestných činů vydírání a nebezpečného vyhrožování ze strany kuplířů nebo dalších osob).

  • Na řešení problémů sexuálních pracovnic se podílí také Úřad vlády ČR, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR nebo Ministerstvo spravedlnosti ČR. 

  • Nesetkáváme se s jakýmkoliv chováním státních institucí, které by naznačovalo, že nebudou řešit problémy sexuálních pracovnic, protože vykonávají tuto profesi.
  • V letech 2020 - 2021 jsme několikrát úspěšně předali vládě ČR informace o tom, jaké byly problémy sexuálních pracovnic během lockdownů (například o množících se případech vydírání ze strany zákazníků). 

  • V současnosti řešíme ve spolupráci s několika státními institucemi a politiky nejrůznější vážné i méně vážné problémy sexuálních pracovnic. Nezaznamenali jsme, že by hrálo roli, jakou profesi naše klientky vykonávají.

  • Ministerstvo financí ČR ochotně přijalo zástupce sexuálních pracovnic a vzalo v úvahu jejich podněty k tzv. "konsolidačnímu balíčku". Podařilo se dosáhnout kompromisu, který je v rámci možností přijatelný pro většinu sexuálních pracovnic v ČR. Chování všech úředníků bylo opět naprosto profesionální, vstřícné a respektující.
  • Několik státních institucí nám pomáhalo a stále pomáhá s realizací mezinárodního exitového programu a našeho systému pomoci stárnoucím sexuálním pracovnicím se změnou profese. Bližší informace: https://www.spolekproochranuzen.cz/exitove-programy/.

  • I nadále s námi spolupracují na několika projektech v rámci prevence sociálně motivované prostituce v ČR. Vítají také podněty od sexuálních pracovnic, které se týkají dopadů inflace na celou společnost, vždy se těmito podněty zabývají a řeší je.

Naprosto nic podle našeho názoru nenasvědčuje tomu, že by z pohledu českých státních institucí byly sexuální pracovnice občankami druhé kategorie z důvodu, jakou profesi vykonávají. A to i přesto, že se tyto ženy převážně nacházejí v šedé zóně. Proto se domníváme, že ve vztahu k České republice nejsou v této oblasti potřeba žádné zásadní změny.

Je zcela na zvážení Evropské komise a Evropského parlamentu, do jaké míry může být Česká republika inspirací a vzorem pro ostatní. Připojujeme bližší informace o činnosti a vzniku našeho spolku: https://www.spolekproochranuzen.cz/co-delame/.