Úřad vlády ČR nám poděkoval za pomoc sexuálním pracovnicím v době zdražování

24.03.2023

Už víc než před týdnem jsme dostali toto poděkování od Úřadu vlády ČR, konkrétně za souhrnné informace o poklesu příjmů sexuálních pracovnic v době zdražování a tom, jak se snažíme pomáhat sexuálním pracovnicím v této situaci.

Cítili jsme, že je potřeba mít pár dní odstup. Jejich poděkování opravdu potěšilo. Kdybychom ho zveřejnili a okomentovali hned, znělo by to asi hodně namistrovaně, i když z radosti. Proto vše zveřejňujeme až teď, s odstupem, určitým nadhledem a v klidu. 

Níže zveřejňujeme také naši zprávu určenou mimo jiné pro Kancelář předsedy vlády, ministra vnitra, ministra financí, Kancelář prezidenta republiky nebo paní zmocněnkyni pro lidská práva.

"Vážený pane premiére,

úkolem Spolku pro ochranu žen, jako spolku původně založeného sexuální pracovnicí, je mimo jiné informovat vládu o stavu sociálně motivované prostituce v ČR. Proto bych Vám chtěla touto cestou předat informace o částečném poklesu příjmů sexuálních pracovnic během posledních několika měsíců, a to včetně samoživitelek v prostituci a zadlužených žen. Mohlo by se jednat o velmi zajímavý ukazatel, který by doplnil celkový obraz vývoje české ekonomiky.

Už několik měsíců pozorujeme, že zákazníci sexuálních pracovnic více šetří a omezili počet návštěv. Při osobním kontaktu hovoří o tom, že se snížila jejich reálná mzda a museli se uskromnit, tedy snížit počet návštěv za měsíc. S tímto poklesem se pravděpodobně potýkají i jiné segmenty služeb. 

Jako Spolek pro ochranu žen pozorujeme tuto situaci už delší dobu. Doufali jsme, že se jedná o přechodný stav, ale bohužel zatím nedochází k obratu k lepšímu. V poslední době se na nás obracejí také některé firmy, které poskytují služby sexuálním pracovnicím, s dotazem, zda jsme si všimli těchto problémů. Jsou tedy čím dál viditelnější.

Také je potřeba říct, že v poklesu zájmu o sexuální služby nehraje roli jen pokles reálné mzdy v ČR. Víme z terénu, že řada sexuálních pracovnic zvýšila ceny za služby, aby vykompenzovaly růst cen. Oproti tomu řada sexuálních pracovnic nechala ceny stejné, jaké byly před vysokou inflací. 

Zákazníci, kterým se snížila reálná mzda, se snaží ušetřit a velká část z nich se přesunula od dražších pracovnic k levnějším. Nechat ceny stejné se tedy ukázalo jako dobrá obchodní strategie některých žen. Oproti tomu druhá skupina žen může mít podle našeho názoru větší potíže s úbytkem zákazníků a snížením příjmů. A hovoří o tom také jejich zákazníci.

Rozhodně se ale s vlnou zdražování vyrovnaly lépe než za Nečasovy vlády. V době zvyšování DPH a růstu cen za Nečasovy vlády zvolila většina sexuálních pracovnic strategii, která se ukázala jako chybná. V rámci konkurenčního boje snížily ceny, protože reálná mzda jejich zákazníků také klesala. 

Důsledkem ale bylo, že sexuální pracovnice měly nižší příjmy a vyšší životní náklady, případně stejné příjmy jako před krizí, ale s mnohem větším úsilím a vyššími životními náklady. Je to další argument, proč bychom v současné situaci zásadně nesouhlasili s myšlenkou legalizace prostituce včetně té sociálně motivované, a tím i s vyšší daňovou zátěží například samoživitelek v prostituci. Více informací o tom jsem uvedla například v tomto článku: https://refresher.cz/122805-Cesky-sexbyznys-tvori-z-vetsiny-socialne-motivovana-prostituce-Legalizace-zatim-neni-mozna-mini-odbornice. Stanovisko Spolku pro ochranu žen můžete najít také v článku na webu Denik.cz: https://www.denik.cz/ekonomika/prostituce-placeni-dani.html.

Další zajímavé informace k situaci sexuálních pracovnic za Nečasovy vlády jsou také v tomto článku určeném pro naše klientky: https://www.spolekproochranuzen.cz/l/kdo-mohl-za-problemy-sexualnich-pracovnic-v-dobe-necasovy-vlady-prinasime-jiny-pohled-na-vec/. Musím podotknout, že před několika měsíci jsem se s panem Kalouskem setkala osobně a citlivě jsem se ho zeptala, zda věděl o negativních dopadech zvyšování DPH na sexuální pracovnice a zda by udělal něco jinak. Mluvil o tom, že ho vůbec nenapadlo, že zvyšování DPH může zhoršit situaci sexuálních pracovnic. A že opravdu nebylo rozumné snižovat ceny.

Z toho se komunita sexuálních pracovnic z velké části poučila a během současné ekonomické krize buď zdražily, nebo nechaly ceny stejné jako před krizí. Odborníci i zákazníci sexuálních pracovnic, kteří mají vysokoškolské vzdělání, nás už před časem žádali, abychom varovali sexuální pracovnice před snižováním cen. To jsme také udělali a věnovali jsme se osvětě v komunitě sexuálních pracovnic. To může být jedním z důvodů, proč se neuchylují k nerozumnému snižování cen. 

Velmi důležitá je také pomoc pana ministra Pavla Blažka, která umožnila řadě sexuálních pracovnic, aby mohly v době zdražování skutečně nakládat s finančními prostředky získanými tímto způsobem: https://www.bezpasaka.cz/blog/necha-se-partner-zivit-vasi-praci-v-sexbyznysu-je-to-trestny-cin-pomuzeme-vam-se-branit. Bez jeho pomoci by tato skupina žen zvládala zdražování jen velmi těžko. 

V současnosti se podle našich zkušeností z terénu pohybuje průměrný příjem sexuálních pracovnic mírně nad průměrnou čistou mzdou v ČR. Znovu bych chtěla zdůraznit, že pokles příjmů nepovažujeme jen za problém sexuálních pracovnic. Naprosto chápeme, že s tímto problémem se pravděpodobně potýká většina služeb.

Mimo jiné jako Spolek pro ochranu žen pracujeme s tím, že se snižuje rozdíl mezi průměrným příjmem z prostituce a příjmem v jiných oborech. Reagujeme na to a nabízíme sexuálním pracovnicím celorepublikový systém pomoci při změně povolání. Více informací o něm a o mezinárodním exitovém programu: https://www.spolekproochranuzen.cz/exitove-programy/

Pokles příjmů sexuálních pracovnic tedy může mít aspoň tento pozitivní dopad, přestože z pohledu komunity převažují ty negativní. Také po dohodě s ministerstvem financí systematicky propagujeme možnost pracovat na živnostenský list na jakoukoliv volnou živnost, platit daně a pojištění. Exitovým programem a propagací práce na živnostenský list aktivně pomáháme zvýšit příjmy státního rozpočtu v době krize.

Rozhodně si uvědomujeme, že komunita sexuálních pracovnic není jediná, která se v současné době potýká s problémy. Vnímáme i problémy dalších skupin a ekonomickou realitu celkově. Ráda jsem Vám poskytla bližší informace, které snad pomůžou doplnit celkový obraz vývoje ekonomiky. 

Věřím, že díky dlouhodobé efektivní komunikaci s vládou ČR vše zvládneme. Jsme tu kdykoliv pro Vás, abychom Vám v rámci našich možností pomohli v současné nelehké situaci a poskytli další informace.

S pozdravem

Mgr. Zdeňka Pecharová

koordinátorka"