Znovu upozorňujeme všechny sexuální pracovnice. Nesnižujte ceny!

11.05.2023

Už v minulosti jste se na našem webu a sociálních sítích mohli dočíst o tom, co zažívaly vaše kolegyně, o něco starší sexuální pracovnice, které "fungovaly" už za Nečasovy vlády. Tehdy většina sexuálních pracovnic udělala něco, co se ukázalo jako velká chyba.

Aby byly víc konkurenceschopné, chtěly vyjít zákazníkům vstříc tím, že zlevní. Bylo to v době, kdy Nečasova vláda zvyšovala DPH a zákazníci sexuálních pracovnic měli méně peněz na všechno, i na sexuální služby. Mělo to být opatření, jak konkurovat jiným erotickým podnikům a vydělat si, i když zákazníci nechtějí utrácet. Jenže to mělo spoustu nevýhod. 

Snížit ceny za sexuální služby zároveň znamenalo, že  sexuální pracovnice měly menší příjmy, ale větší výdaje. Protože všechno ostatní zdražovalo. A nebo vydělávaly stejně jako před krizí, ale byly pod mnohem větším tlakem. Vydělat si dost, abyste zvládali zdražování, to znamenalo velký stres. V naší nedávné zprávě určené pro Vládu ČR se můžete dočíst mimo jiné toto:

"...před několika měsíci jsem se s panem Kalouskem setkala osobně a citlivě jsem se ho zeptala, zda věděl o negativních dopadech zvyšování DPH na sexuální pracovnice a zda by udělal něco jinak. Mluvil o tom, že ho vůbec nenapadlo, že zvyšování DPH může zhoršit situaci sexuálních pracovnic. A že opravdu nebylo rozumné snižovat ceny.

Z toho se komunita sexuálních pracovnic z velké části poučila a během současné ekonomické krize buď zdražily, nebo nechaly ceny stejné jako před krizí. Odborníci i zákazníci sexuálních pracovnic, kteří mají vysokoškolské vzdělání, nás už před časem žádali, abychom varovali sexuální pracovnice před snižováním cen. To jsme také udělali a věnovali jsme se osvětě v komunitě sexuálních pracovnic." 

Nebudeme tu rozebírat, kdo vás měl před zlevňováním sexuálních služeb varovat před rokem 2016, než vznikl náš spolek. Nejspíš to měly udělat jiné subjekty a nevíme o tom, že by to dělaly. Teď jsme tu ale my, abychom vás varovali.

Proč o tom všem mluvíme znovu? V rámci konsolidačního balíčku vláda velmi pravděpodobně bude hýbat s DPH u některých položek. A celkově se může stát, že zákazníci budou mít reálně menší příjmy. 

Udělali jsme maximum, aby na sexuální pracovnice dopadl konsolidační balíček co nejméně. Psali jsme o tom i na webu: https://www.spolekproochranuzen.cz/l/konsolidacni-balicek-z-pohledu-sexualnich-pracovnic/. A můžeme říct, že nikdo z politiků si nedal za cíl, aby nám způsobil problémy. Možná se to prostě stane, aniž by to měli v plánu.

A proto znovu opakujeme. Nesnižujte ceny, kdyby měli zákazníci méně peněz na služby. Není to dobrý nápad. Když budete muset, zvedněte ceny. Ale snažte se nechat ceny stejné. Všímáme si toho, že nejvíc teď vydělávají sexuální pracovnice, které nechaly ceny stejné. Protože trh funguje u všech služeb stejně a spousta zákazníků chce sexuální služby, které jsou levnější.