Symbolicky jsme podpořili sexuální pracovnice na Ukrajině

25.02.2022

Každoročně 8. března při příležitosti Mezinárodního dne žen přispíváme symbolickou částkou 1000 korun jiným organizacím, které mají podobné priority jako my. Letos jsme ale měli pádný důvod udělat dvě zásadní výjimky.

Ukrajinská organizace Legalife-Ukraine prosazuje legalizaci prostituce a to my ne. Dokonce si vědomě klademe téměř nesplnitelné podmínky, za kterých jsme ochotni na legalizaci přistoupit. Více o našem názoru na legalizaci prostituce: https://www.spolekproochranuzen.cz/l/znovu-se-mluvi-o-legalizaci-prostituce-a-my-jsme-u-toho/

Druhá výjimka je, že jsme letos poskytli finanční příspěvek jiné organizaci o několik dní dříve než obvykle. Nebyl prostě čas ani důvod čekat až na 8. března. Myslíme na sexuální pracovnice na Ukrajině a není nám z toho vůbec dobře, to nám věřte. 

Proč každoročně přispíváme jiným organizacím právě 1000 korun, konkrétně na 8. března a 28. října?  Jedná se o nejčastější hodinovou sazbu na pražských erotických privátech.