Pomáháme sexuálním pracovnicím překonat zdražování. A pracujeme pro všechny občany ČR.

02.05.2022

Všichni s obavami sledujeme zdražování potravin, energií, ale i nájmů a všeho ostatního. Náš spolek byl původně založen přímo v erotickém podniku. Sexuální pracovnice s námi i nadále spolupracují formou dobrovolnictví. Určují, čím se budeme zabývat a co budeme prosazovat. Shodli jsme se na tom, že v souvislosti se zdražováním máme jako spolek dva hlavní úkoly. 

1. Pomáhat sexuálním pracovnicím zvládnout zdražování a taky jim pomáhat se "zbavit" lidí, kteří je finančně využívají. Protože už jen to jim může pomoct, aby měly víc peněz na rostoucí životní náklady.

Pan ministr Pavel Blažek pro nás dokonce našel paragraf, podle kterého je trestné nechat se živit sexuální pracovnicí. Bližší informace najdete mimo jiné na blogu bezpasaka.cz: 

https://www.bezpasaka.cz/blog/necha-se-partner-zivit-vasi-praci-v-sexbyznysu-je-to-trestny-cin-pomuzeme-vam-se-branit

2. Tlumočit vládě ČR náš názor na zdražování a jak ho řešit. Upozorňovat vládu ČR na to, že zdražování může posilovat sociálně motivovanou prostituci v ČR.

To se nám daří. Vláda respektuje náš názor na věc a oceňuje, že upozorňujeme na možný nárůst sociálně motivované prostituce v důsledku zdražování. Pokud se rozhodne naše návrhy využít, jsme tu, abychom jí pomohli s realizací.

Proč se mimo jiné snažíme pomáhat všem občanům ČR? Protože je to v zájmu naší komunity. Aby se nezhoršovala finanční situace sexuálních pracovnic, je potřeba, aby jejich zákazníci měli dost peněz i na zábavu. Proto hledáme řešení problémů všech občanů v ČR, a tím hájíme zájmy sexuálních pracovnic.

Od ledna jsme podnikli tyto konkrétní kroky:

  • Informujeme sexuální pracovnice, jak správně zacházet s penězi, jak neutrácet bezhlavě a jak ušetřit například za potraviny.
  • V rámci kampaně na sociálních sítích pomáháme sexuálním pracovnicím rozpoznat partnera manipulátora, který by je mohl začít finančně využívat.
  • Šíříme povědomí o tom, že nechat se vědomě živit sexuální pracovnicí je trestný čin a že existuje možnost obrany.
  • Tlumočíme sexuálním pracovnicím názor veřejnosti, že do budoucna pro ně není dobré snižovat ceny služeb. Více informací najdete na webu: https://www.spolekproochranuzen.cz/l/opravdu-ted-musite-jit-s-cenou-dolu-tohle-vam-radi-vasi-zakaznici/
  • Průběžně komunikujeme s vládou ČR, vedeme věcnou a slušnou diskusi. Tlumočíme například náš pohled na problematiku zdražování potravin a jak ho řešit. Vláda oceňuje náš způsob komunikace a chce znát naše názory i tehdy, když jsou rozdílné.
  • Předáváme panu ministrovi Jurečkovi a Generálnímu ředitelství ÚP informace o dílčích problémech s vyplácením sociálních dávek. Vždy se zajímáme o to, zda se konkrétní problémy řeší.
  • Navrhli jsme naše vlastní řešení aktuálních sporů mezi MPSV a úřady práce, a to tak, aby výsledek prospěl všem občanům ČR. Konkrétně jsme navrhli oběma stranám, aby se zvýšily mzdy zaměstnanců úřadu práce.  
  • Ale aby těmto zaměstnancům hrozilo odebrání odměn, pokud v rozporu s předpisy odmítnou přijmout žádost o sociální dávky. Myslíme si, že s tímto řešením by souhlasila většina veřejnosti. Ukázal to i náš rychlý průzkum na sociálních sítích.

A nic nekončí, jedeme dál. Hájíme zájmy sexuálních pracovnic. Snažíme se, aby jejich zákazníci měli dost peněz "na zábavu".