Zajímavosti z dějin prostituce na českém území

21.10.2023

Dámy, už dlouho se potvrzuje, že dějiny prostituce jsou jedno z nejlepších témat k hovoru se zákazníkem. Když o tom trošku něco víte, je to fakt hodně vděčné téma. Když o tom začnete mluvit, zákazník vás bude i víc respektovat. Protože pochopí, že jste si o tom asi museli něco přečíst a že si to dokážete zapamatovat. 

Už dlouho taky víme, že zákazníci víc respektují ty sexuální pracovnice, které na ně působí inteligentně a sečtěle. Mluví o tom i sami zákazníci, že se k nám chovají podle toho. Mají pocit, že k těm méně chytrým a méně sečtělým si můžou dovolit víc. Proto jsme se rozhodli pro vás sepsat pár zajímavostí o dějinách prostituce na českém území.

Jde opravdu jen o pár zajímavostí. Kdo z vás se hodně zajímá o historii osídlení českého území, najde víc informací třeba na wikipedii. Seznam literatury najdete na konci článku: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_%C4%8Ceska. A teď už ty zajímavosti. 

Pravěk

 • u šimpanzů se vyskytuje sex "za úplatu", třeba za potravu
 • dá se předpokládat, že ho praktikujeme odnepaměti

Keltové

 • o prostituci u starých Keltů na našem území se neví nic bližšího
 • mohla existovat, ale jsou to jen dohady
 • náboženská prostituce mohla být součástí druidských náboženských rituálů (opět jen dohady)

Germáni

 • podobné jako u Keltů (existují jen dohady, že se u starých Germánů na našem území mohla vyskytovat)

Středověk a novověk

 • první zprávy o prostituci Slovanů jsou ze středověku
 • přísně se trestalo cizoložství a mimomanželský sex (dokonce smrtí, zmrskáním, vypovězením z města nebo pokutou - podle toho, o koho šlo, kolik měl peněz a jaké měl kontakty)
 • vedle toho existovaly prostitutky (možná proto, aby muži neobtěžovali slušné ženy)
 • prostitutky ve středověku většinou platily daně, měly předepsané oblečení, povolenou jen misionářskou polohu
 • byly tolerované, ale když se znelíbily, mohly být zmrskány a vypovězeny z města
 • mohly mít klid od rychtáře a konšelů, když je uplácely a byly s nimi zadobře
 • už ve středověku se města snažila bojovat proti šenkovní prostituci v hospodách
 • nevěstky z hampejzu (nevěstince) si mohly přijít přímo do domu pro padlou ženu, cizoložnici a nepoctivou ženu a odvést ji do hampejzu
 • padlá nebo nepoctivá žena tomu mohla uniknout, když ji ochránila rodina nebo když se hodně bránila (úřady pak uznaly, že do hampejzu nepatří, protože se nechtěla vzdát a bránila se)
 • už ve středověku existovaly tajné hampejzy v soukromých domech (něco jako dnešní priváty)
 • první hampejzy v Praze byly ve 14. století (úplně první byly v místech, kde je v centru Prahy ulice Bartolomějská a Konviktská)
 • později byly všude na Starém Městě a taky v Židovské čtvrti (dnešní Josefov)
 • kuplířství nebo špatné zacházení kuplířů s prostitutkami se mohlo trestat i smrtí (známé jsou případy, kdy byly zvlášť kruté kuplířky utopeny ve Vltavě)
 • faráři měli dohlížet na morálku, ale v praxi to tak někdy nebylo a měli milenky nebo chodili za nevěstkami 
 • od 16. století přicházely epidemie syfilis, během kterých mohly být prostitutky pronásledovány, zmrskány a vyháněny za město
 • v 17. a 18. století kvetla tajná prostituce, nevěstince byly trpěny, pouliční prostituce nebyla aspoň oficiálně tolerována

19. století

 • v 1. polovině 19. století začal stoupat počet prostitutek nejen na českém území
 • od roku 1854 platilo tzv. prostituční zřízení pražské a na území Rakouska-Uherska byly postupně zaváděny předpisy na regulaci prostituce (například zákaz přidávání uspávacích prostředků zákazníkům do pití, zavedení zdravotních prohlídek nebo třeba evidence prostitutek)
 • tyto předpisy měly řešit práva a povinnosti prostitutek a kuplířů, ale šlo je obcházet (například spousta kuplířů i přes zákaz schválně zadlužovala prostitutky, předražovala jim jídlo a oblečení a kvůli dluhům je pak odmítala propustit z nevěstince)
 • pro prostitutky bylo povinné mít zdravotní knížku a absolvovat povinné zdravotní prohlídky (ale i zdravotním prohlídkám se dalo vyhnout, když věděly jak)
 • pokud byla prostitutka dvakrát přistižena bez knížky, mohla jít do vězení a mohli ji poslat tzv. "šupem" neboli "postrkem" do její domovské obce
 • za Rakouska-Uherska i za První republiky převažovaly mezi prostitutkami služky, tovární dělnice, číšnice a chudé ženy, které si chtěly nejdřív přivydělat a postupně si začaly vydělávat jen prostitucí

První republika

 • už za 1. světové války (1914 - 1918) se řešil nárůst pohlavních chorob a co s tím - většina odborníků ukazovala prstem na prostitutky a diskutovali o tom, co proti tomu dělat
 • v roce 1922 vešel v platnost tzv. aboliční zákon (platí částečně dodnes), který oficiálně rušil nevěstince (ve smyslu, jak vypadaly za Rakouska-Uherska)
 • autoři zákona si mysleli, že tím vyřeší "problém prostituce" a šíření pohlavních chorob jako takový
 • zrušili ale jen nevěstince a prostituce se přesunula na ulici, do soukromých bytů, do zábavních podniků, barů, nebo třeba hotelů
 • na českém území působily různé organizace, které měly pomáhat prostitutkám se změnou profese (ale reálně nebyly moc úspěšné) - například Armáda spásy, Záchrana nebo Záštita
 • za Rakouska-Uherska i za 1. republiky se nevěstince, pouliční prostitutky a tajná prostituce vyskytovaly prakticky všude v centru Prahy, ale i na Žižkově, v Karlíně nebo na Smíchově
 • na okraji Prahy prostitutky často přespávaly (bylo tam levnější bydlení) a chodily si vydělávat "do centra"
 • prostituce kvetla i v historickém centru Brna a ve všech větších městech

Protektorát

 • prostitutky, které chtěly poskytovat služby vojákům, se musely registrovat a absolvovat pravidelné zdravotní prohlídky (jako prevence šíření pohlavních chorob mezi německými vojáky)

Socialismus

 • prostituce oficiálně neexistovala, protože pro komunistický režim byla velmi úzce spojena s kapitalismem, vykořisťováním žen a chudobou
 • živit se prostitucí byl trestný čin (příživnictví), za který reálně hrozilo prostitutkám vězení a často opravdu dostaly nepodmíněný trest
 • skrytá prostituce se odehrávala v barech, nebo třeba v hotelích (vydělávali na ní recepční v hotelích, taxikáři, veksláci a další)
 • málo se ví o tom, že zejména v 50. letech STB pronásledovala politické vězeňkyně, obtěžovala a vydírala ty, kteří by je chtěli zaměstnat po propuštění z vězení, a některé propuštěné politické vězeňkyně tak nakonec skončily jako prostitutky (cílem údajně bylo, aby je mohli zavřít znovu, tentokrát za příživnictví)
 • prostituce za socialismu je celkově hodně zajímavé téma k hovoru se zákazníkem (každou chvíli se od nich totiž dozvíte novou zajímavou informaci, jak to tenkrát fungovalo)

Co číst dál o dějinách prostituce

 • všechny knížky o dějinách prostituce je dobré brát hodně s rezervou, protože je v nich hodně různých chyb a zkreslení a některé ani nemáte šanci odhalit (nedoporučujeme brát všechno úplně vážně - dá se z nich vyčíst, jak to asi zhruba mohlo být)