Vzali jste si nebankovní půjčku nebo spotřebitelský úvěr? Víme o další možnosti, jak se jich zbavit

14.03.2024

Máte nebankovní půjčku nebo spotřebitelský úvěr? Možná kvůli tomu nechcete odejít ze sexbyznysu? Nebo kvůli tomu musíte vydělávat víc a jste ve stresu? Konkrétně těchto dluhů se můžete zbavit, a to bez poplatků a drahých právníků.

Podle zákona musí každý poskytovatel spotřebitelského úvěru, tedy třeba nebankovní společnost, od které jste si půjčili peníze, s odbornou péčí posoudit vaši schopnost úvěr splatit. Pokud to neudělá, je smlouva neplatná. Je veřejným tajemstvím, že řada nebankovních poskytovatelů půjček to nedělá dostatečně důkladně. 

Je tak možné, že i vaše smlouva je neplatná. Co to znamená? Pokud už jste poskytovateli úvěru vrátili více peněz, než kolik jste si půjčili (i když jste úvěr třeba ještě ani celý nedoplatili) máte nárok na to, aby vám poskytovatel úvěru vrátil všechny úroky a poplatky, které jste zaplatili navíc nad jistinu.

Pokud úvěr ještě splácíte, zůstává vám povinnost doplatit celou jistinu (a nic navíc). Ne však nutně v původně sjednaných splátkách, ale v době odpovídající vašim možnostem. To může být mnohem menšími splátkami a o hodně později, než jak to bylo sjednáno ve smlouvě.

Co máte udělat pro to, abyste se takto některých dluhů zbavili? Pokud si myslíte, že poskytovatel úvěru neposoudil vaši úvěruschopnost dost důkladně, namítněte to u něj písemně a dožadujte se toho, aby uznal, že je smlouva neplatná.

Pokud poskytovatel úvěru namítne, že vše bylo v pořádku, ale vy si myslíte, že nebylo, máte dvě možnosti. Buď můžete věřitele žalovat u soudu, anebo ho můžete žalovat u finančního arbitra.

O finančním arbitrovi jste možná zatím vůbec neslyšeli, ale vůbec se ho nemusíte bát. Je to státní instituce zřízená zákonem, která má pravomoc řešit spory, které by jinak musely řešit soudy.

Oproti soudnímu řízení však má řízení před finančním arbitrem řadu výhod:

1) Řízení před finančním arbitrem je bezplatné (nemusíte tedy platit žádný poplatek apod.).

2) I kdybyste ve sporu prohráli, nemusíte druhé straně platit náhradu nákladů (např. odměnu advokáta protistraně.

3) Pokud si něčím nejste jisti, finanční arbitr je povinen vám pomoci při sepsání návrhu na zahájení řízení nebo v průběhu řízení (nepotřebujete tedy žádného advokáta).

4) Pokud nemáte nějaké důkazy (např. nemůžete najít smlouvu nebo nějaké její přílohy apod.), finanční arbitr si je může vyžádat od druhé strany.

Formulář pro podání návrhu na zahájení řízení najdete na webových stránkách Kanceláře finančního arbitra: https://finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/formulare.html. Můžete také využít online průvodce: https://finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/pruvodce-podanim-navrhu.html.

Vyplněný návrh můžete poslat do Kanceláře finančního arbitra datovou schránkou, emailem, pokud máte uznávaný elektronický podpis, anebo jej vytisknout, podepsat a poslat poštou. Nezapomeňte připojit všechny přílohy, které mohou být důležité. 

Ale nebojte se, pokud na něco zapomenete, finanční arbitr vás případně vyzve, abyste to doplnili. Během řízení už se dá s finančním arbitrem komunikovat i telefonicky nebo obyčejným emailem. Nemusíte nikomu říkat, čím se živíte. Když už to budete chtít zmínit, všichni se k vám budou chovat slušně. 

Kdybyste to zmínit nechtěli, můžete ohledně vaší úvěruschopnosti říct, že jste měli jenom nepravidelné příjmy "na ruku". I to by byl totiž důkaz, že si poskytovatel spotřebitelského úvěru dostatečně neověřil vaši schopnost splácet.

Zároveň Kancelář finančního arbitra nespolupracuje s finančním úřadem a nepředává mu žádné informace. Takže je jedno, jestli patříte mezi těch zhruba 30 % sexuálních pracovnic, které si platí daně a pojištění jako OSVČ. Je to zkrátka úplně jedno a vždy je pro vás bezpečné kontaktovat finančního arbitra.

Nenašli jste v tomto článku odpověď na všechno, co by vás k tomu zajímalo? Bližší info najdete na webu: https://finarbitr.cz.