Víme, jak se (ne)dodržují pravidla prevence koronaviru v erotických podnicích

12.11.2021

Včera jsme poskytli Hygienické stanici Hlavního města Prahy pravdivé informace o dodržování prevence koronaviru v erotických podnicích. Tyto informace byly pro hygieniky velmi zajímavé a požádali nás, abychom je tlumočili i vládě ČR.

Zastáváme názor, že není dobré lhát. Tvrdit, že je vše zalité sluncem a pravidla se v erotických podnicích stoprocentně dodržují. I když chápeme, že ten, kdo neříká pravdu, se taky jen snaží chránit sexuální pracovnice.

My je chráníme tím, že říkáme pravdu. Informujeme vládu o tom, co se dodržuje a proč. Mluvíme se členy vlády a jejich poradci o tom, jak situaci zlepšit. A jsme pro vládu partneři. Současné i budoucí vládě ČR jsme předali následující informace:

  • Ve většině erotických podniků, zejména v erotických privátech a v eskort servisu, se dodržuje pouze mytí rukou.
  • Sexuální pracovnice rády navštěvují restaurace, bary a kavárny. Jednou z cest je vždy vyžadovat na těchto místech negativní test nebo očkování. To už probíhá a motivuje je k dodržování pravidel.
  • Stejně tak chtějí využívat i služby (kadeřníka, kosmetiku, pedikúru, manikúru, solárium). Řada poskytovatelů těchto služeb ve skutečnosti nekontroluje negativní test ani očkování. To je možné zlepšit.
  • Je možné minimalizovat přenos koronaviru pomocí plošných opatření, např. rakouského modelu. Muži mají jinou motivaci, aby se očkovali, ale díky tomu nešíří koronavirus ani v erotických podnicích. Minimalizujeme tím riziko, že se sexuální pracovnice nakazí od zákazníků.
  • V minulosti velmi pomohlo povinné testování ve firmách. Pokud byla většina mužů testovaná, bylo minimální riziko, že přenesou koronavirus na sexuální pracovnice. Většina zákazníků byla zároveň zodpovědná a erotické služby nevyužívali, pokud byli pozitivní na koronavirus.
  • Nejsme zastánci dalšího lockdownu, a to v zájmu bezpečí sexuálních pracovnic. Během předchozích lockdownů docházelo k případům vydírání a fyzických napadení sexuálních pracovnic. Někteří zákazníci se snažili využít nevýhodného postavení sexuálních pracovnic během lockdownu.
  • Na jaře 2021 docházelo často k situacím, kdy zákazník využil službu a odmítl zaplatit, protože podle svých slov měl finanční problémy kvůli lockdownu. Máme obavy, zda by v dalším případném lockdownu nedocházelo k eskalaci těchto negativních jevů.
  • Zastáváme názor, že plošná opatření (s výjimkou lockdownu), například rakouský model, minimalizují přenos koronaviru v erotických podnicích. A to i za současného stavu, kdy sexuální pracovnice většinou dodržují pouze mytí rukou.