Udělali jsme první kroky k prevenci prostituce žen s postižením

13.01.2022

Vážení přátelé, hlásíme, že jsme o prostituci žen s postižením a jejích příčinách informovali dvě z mnoha institucí, kterým záleží na lidech v nouzi. Konkrétně Generální ředitelství Úřadu práce ČR a Svaz měst a obcí ČR.

Jestli je někdo prokazatelně člověk na svém místě a velmi těžko nahraditelný, tak je to pan předseda František Lukl. Snad jsme tím tedy napravili dlouhých pět let, kdy jsme si s tím nevěděli rady.