Řešíme sociální dopady koronaviru nejen na ženy. Jeden zvlášť závažný problém je tu už od 90. let. O co jde?

20.05.2020

MPSV zjednodušilo formulář žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc (MOP). Vyzkoušeli jsme ho a můžeme potvrdit, že jde o velkou změnu k lepšímu. Odkaz na něj: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc-vazna-mimoradna-udalost-spojena-s-covid-19?fbclid=IwAR3r1r56Pn6n5rCU3bJ4owJsGP3QPfojB3wq_wz5LvOhRtK577CZrBUItl4tps://www.mpsv.cz/.../zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc-v...


Podávejte žádost vždy elektronicky, chtějte rozhodnutí písemně a nedejte prosím na nepoctivé úředníky, kteří by vám ústně sdělili, abyste žádost nepodávali. Stížnosti na podobné praktiky se nám v naší online poradně stále množí a MPSV se zatím nedaří tomu zabránit. 

Řešíme, jak tomu předcházet v době koronaviru i do budoucna. Ale bude to boj, změnit zaběhnuté zvyky některých úředníků ještě z 90. let. Buďte prosím trpěliví, je to náročné. 🥊👠💪💄