Předvolební prohlášení Spolku pro ochranu žen

07.10.2021

Úkolem neziskovek (i těch, které si na sebe vydělávají samy) není kňučet, ale pracovat pro svou cílovou skupinu. My už od roku 2016 pracujeme ve prospěch žen ohrožených sociální nouzí a žen, které bohužel v minulosti nezvládly efektivně vyřešit náročné životní situace.

Pro obě tyto skupiny jsme za poslední čtyři roky mimo jiné pomohli:

- zavést přehledná a jasná pravidla přiznávání sociálních dávek od úřadů práce

- představit komunitu sexuálních pracovnic jako rovnocenného partnera pro vyjednávání na nejvyšší státní úrovni

- předejít vážným finančním problémům drtivé většiny sexuálních pracovnic v době koronaviru

- zabránit stigmatizaci sexuálních pracovnic v době koronaviru a předejít útokům (i fyzickým) na ně

- průběžně předávat vládě ČR informace o všech sociálních dopadech koronaviru na všechny občany ČR, navrhovat a často i úspěšně prosazovat konkrétní řešení

- zřídit a provozovat online poradnu pro ženy v nouzi

- prezentovat komunitu sexuálních pracovnic jako partnera se zájmem komunikovat, ne jako nepřítele politiků, což mělo pozitivní efekt ve všech oblastech

- prostřednictvím podpůrné skupiny poskytovat psychickou podporu všem ženám během nouzového stavu

- úspěšně nastavit a nastartovat exitové programy pro ženy s prostituční minulostí

- jasně formulovat podmínky, za kterých je naše cílová skupina ochotna přistoupit na legalizaci prostituce (tj. sexuální pracovnice, které považují prostituci matek samoživitelek za negativní jev a chtějí jí předcházet)

Co vám můžeme slíbit po volbách? Ani pak nebudeme šířit poraženectví a pesimismus. Naopak budeme aktivně bojovat za co nejlepší podmínky pro naši cílovou skupinu, za prevenci sociálně motivované prostituce a za všechny ženy v nouzi.

Ještě nevíme, zda to budeme dělat jako partneři, nebo jako potížisti, kterým je nutné vyhovět. To uvidíme v následujících dnech a týdnech v závislosti na výsledku voleb. Ale i nadále budeme tvrdě pracovat pro vás, stejně jako dosud.

Nezapomeňte volit ve svém nejlepším zájmu, ať už to znamená cokoliv!