Potvrzeno. Ministerstvo spravedlnosti ČR neplánuje snížení trestních sazeb za kuplířství ani za sexualizované násilí

29.01.2024

Pokud sledujete dění v sexbyznysu, možná už víte, k čemu došlo před několika měsíci. Podle dostupných informací se podařilo zastavit trestnou činnost páchanou na sexuálních pracovnicích. A to jen díky tomu, že jedním z těch trestných činů bylo údajně kuplířství. Oběti měly podle jejich slov takový strach o svůj život a zdraví, že nechtěly hlásit nejen kuplířství, ale ani žádnou jinou trestnou činnost.

Z médií ani z jiných zdrojů nebyly žádné informace o tom, že by Ministerstvo spravedlnosti ČR plánovalo snížení trestních sazeb za kuplířství a s tím související trestné činy. Ale kdyby ano, ve světle těchto událostí by to nebylo vůbec dobře. A protože nechceme nechat nic náhodě, zeptali jsme se. Níže sdílíme odpověď na náš dotaz.

Vážená paní magistro,

dne 15. ledna 2024 jste Ministerstvo spravedlnosti upozornila na článek deníku E15 k případu trestního stíhání pana Andreje Anastasova a dalších sedmi osob, který souvisí s naší předchozí komunikací.

V této souvislosti jste vyjádřila své určité obavy z možných negativních dopadů, pokud by došlo ke snížení postihu za kuplířství či kořistění z prostituce. Chtěl bych Vás ubezpečit, že v souvislosti s připravovanou novelou trestního zákoníku, o níž se někdy hovoří jako o novele ke snížení počtu vězňů a která by měla u určitého segmentu kriminality vést k ukládání nižších trestů, popř. trestů alternativních, se žádné takové změny neplánují, jinými slovy v připravované novele se snižování trestní sazby u žádného trestného činu souvisejícího se sexualizovaným násilím, obchodem s lidmi a kuplířstvím nebude navrhovat. V této oblasti zůstane zvláštní část trestního zákoníku nedotčena.

Rád bych Vás rovněž ubezpečil, že ministerstvo považuje veškerou takovou a podobnou trestnou činnost za velice závažnou, jsme si vědomi společenské nebezpečnosti takových jevů a naší snahou je, abychom v rámci působnosti ministerstva co nejvíce snížili riziko budoucího páchání takových trestných činů, stejně tak jako, pokud již ke spáchání těchto trestných činů dojde, aby byli pachatelé za tyto trestné činy postaveni před soud, následky trestných činů byly pokud možno napraveny a došlo k ochraně jejich obětí.

Dovolte mi, abych Vám jménem svým i mých kolegů závěrem poděkoval za projevenou důvěru. Ministerstvo spravedlnosti se sice nad rámec oficiálních procesních prostředků nemůže vyjadřovat ke konkrétním případům a musí respektovat zásadu presumpce neviny, to nám však nebrání popřát všem poškozeným mnoho sil jak v rámci probíhajícího trestního řízení, tak zejména po něm a především, aby se nic podobného neopakovalo.

S pozdravem

Mgr. Dominik Šarman

Oddělení trestně právní legislativy

Odbor legislativní