Pomáháme státu řešit jednu z hlavních příčin sociálně motivované prostituce - nedostupné bydlení

16.01.2024

Jedním z našich úkolů je informovat politiky o tom, jaké jsou hlavní příčiny sociálně motivované prostituce v ČR. Dávat politikům a odborné veřejnosti do souvislostí sociální problémy v ČR a sociálně motivovanou prostituci. A navrhovat řešení.

Jednou z největších příčin sociálně motivované prostituce je bohužel drahé a nedostupné bydlení. Výdaje na bydlení představují tak velkou část rodinného rozpočtu, že nejen mnohé ženy musejí řešit, jak pokrýt všechny ostatní výdaje. To nahrává sociálně motivované prostituci a v terénu se nám to potvrzuje.

Naším úkolem, který bereme velmi vážně, je připomínkování legislativních návrhů, které můžou situaci zlepšit. Proto jsme kontaktovali Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a Platformu pro sociální bydlení.

Předali jsme jim velmi praktický tip, který by výrazně přispěl k lepšímu fungování plánovaných kontaktních míst pro bydlení. To bude hodně záviset na lidském faktoru a my jsme nabídli několik možností, jak to zajistit.

To, co navrhujeme, navíc může zlepšit i efektivní pomoc občanům v sociální nouzi ve všech obcích a městech v ČR. Na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR jsme se zároveň přimluvili za naše klientky, aby po změnách v povinnostech uchazečů o zaměstnání měly i nadále ideální podmínky pro účast v exitovém programu.

Uvítali byste bližší informace, co konkrétně jsme doporučili českým úřadům pro lepší fungování zákona o podpoře v bydlení a kontaktních míst pro bydlení? Vše vám sdělíme na požádání.