Naše nová metodika pomůže předcházet sociálně motivované prostituci 

29.04.2024

Náš spolek byl založen v roce 2016 přímo sexuální pracovnicí s vysokoškolským vzděláním, která si všimla, že většina jejích kolegyní začala s prací v sexbyznysu z důvodu finančních problémů. Vyčerpaly všechny možnosti řešení, o kterých věděly. A když nic nepomohlo, jako poslední možnost zvolily tuto profesi.

Pátrala dál, navázala kontakt s naprostou většinou sexuálních pracovnic z erotických privátů a eskort servisu a potvrdilo se jí, že většina sexuálních pracovnic v ČR bohužel opravdu začne s prací v sexbyznysu z důvodu existenčních problémů. Jak jejich kariéra většinou probíhá, zjistíte na našem webu: https://www.spolekproochranuzen.cz/exitove-programy/.

Rozhovor s naší zakladatelkou: https://zena.aktualne.cz/zivotni-styl/sexualni-pracovnice-zuzana-po-pul-roce-mate-pocit-ze-uz-na-n/r~6961e6deefdb11edba5b0cc47ab5f122/

Od roku 2016 taky průběžně upozorňujeme vládní politiky, kraje, úřady práce i obce na souvislosti mezi sociálními problémy v ČR a sociálně motivovanou prostitucí. Informujeme je o hlavních příčinách a navrhujeme řešení. To se nám daří a zejména pro vládní politiky jsme partnerem, kterému naslouchají.

Už od začátku v terénu pozorujeme to, co uvádí například organizace Rozkoš bez rizika ve svých průzkumech. Tedy že většina sexuálních pracovnic v ČR má středoškolské vzdělání, tj. výuční list, ale i maturitu. A od začátku si taky klademe otázku, proč to tak je. My si myslíme, že je potřeba zlepšit výuku finanční gramotnosti na středních školách.

Myslíme si totiž, že vyučující na středních školách nemají dostatek informací o tom, jak  tomu předcházet. Co všechno předat studentkám a studentům, aby dokázali řešit své existenční problémy zdravým způsobem a ideálně aby se do takových problémů vůbec nedostali.

Dlouho jsme ale nevěděli, jak přesně na to. Už v roce 2019 jsme oslovili všechny pedagogické fakulty v ČR. Upozornili jsme je na tento problém. A například Univerzita Karlova nám přislíbila, že se na to mnohem víc zaměří při přípravě budoucích pedagogů.

Některá témata ale musejí dozrát. Sice takové přirovnání bude kulhat na obě nohy, ale kdyby špičkový vědec objevil všechny velké věci třeba do třiceti let, pak už by celý život nemusel na ničem pracovat. Jenže přesně takhle to nefunguje. 

I nám trvalo dlouhých sedm let, než jsme přišli na to, jak přesně zlepšovat výuku finanční gramotnosti na středních školách. Než nám došlo, že by bylo dobré vytvořit metodiku pro vyučující na středních školách, která jim pomůže předcházet sociálně motivované prostituci u jejich studentek, ale i studentů.

Naše předsedkyně Zdeňka Pecharová na ní pracovala skoro rok. Obsahuje například doporučení, jak řešit náhlé finanční problémy, dluhy, hrozbu ztráty bydlení, ale taky argumenty, proč není do budoucna dobrý nápad řešit existenční problémy prací v sexbyznysu. 

Všechny argumenty pro nás sepsaly sexuální pracovnice s několikaletou praxí v oboru, takže se dá říct, že vědí, o čem mluví. A rozhodně nelakují realitu narůžovo. Popisují všechny výhody a nevýhody práce v sexbyznysu bez obalu tak, jak jsou. Už jenom proto může být hodně zajímavé si metodiku přečíst.

Naším cílem je, aby tuto metodiku měly k dispozici všechny střední školy v ČR. A protože obsahuje i praktické rady, jak řešit například domácí násilí, sexuální zneužívání a další životní situace, může být hodně užitečná i pro samotné vyučující. 

A už na tom pracujeme. Předali jsme naši metodiku 94 středním školám v Ústeckém kraji, ale i 270 základním školám v Ústeckém kraji a dětským domovům v Ústeckém kraji. Protože se bohužel mnohdy jedná o specifické lokality, kde může být na střední škole pozdě na prevenci.

Ze stejného důvodu jsme metodiku předali taky 104 základním školám v Karlovarském kraji, kromě 32 středních škol a čtyř dětských domovů v tomto kraji. A pokračujeme dál. Teď je před námi Moravskoslezský kraj, který bude hodně časově náročný.

Dali jsme vědět i příslušným obcím, úřadům práce a krajským úřadům, o jakých možnostech pomoci v nouzi jsme informovali školy. Může se totiž stát, že v některých obcích nevyužívají úplně všechny možnosti pomoci občanům v nouzi. Podobně budeme postupovat ve všech krajích a o našich aktivitách ví i Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Naším cílem je zejména zlepšit výuku finanční gramotnosti na středních a základních školách a zlepšit koordinaci pomoci občanům v nouzi na celém území ČR, postupně ve všech 14 krajích. 

Tak nám držte palce. Jediné, co totiž nemůžeme ovlivnit, je lidský faktor a motivace úředníků, kteří mají pomáhat občanům v nouzi. Bez motivovaných úředníků to nepůjde a může to být klidně celé k ničemu, i když my do toho dáme všechno.

Na závěr musíme zmínit, že dokonce i podle kritiků je naše metodika opravdu dobrá. Ve velmi konkurenčním prostředí neziskovek, které v ČR pomáhají sexuálním pracovnicím, by mohlo být riskantní ji zveřejnit na webu. Proto vám kdykoliv poskytneme celou metodiku na požádání.