Německo přitvrzuje proti sociálně motivované prostituci v koronaviru. I díky naší práci se toto v ČR neděje.

23.08.2021

Aktuální situace v Německu působí dojmem, že oproti ČR je Německo mnohem méně tolerantní k sociálně motivované prostituci v době koronaviru. Sociálně motivovaná prostituce se týká především matek samoživitelek, zadlužených žen nebo žen jinak znevýhodněných na trhu práce. 

Opravdu je až tak na místě kritika údajných represí v ČR? Pro srovnání přístup ČR k sociálně motivované prostituci, který umožňoval drtivé většině těchto žen překonat několik lockdownů: 

https://www.spolekproochranuzen.cz/l/vyjadrili-jsme-se-k-udajnym-represim-vuci-socialne-motivovane-prostituci-v-dobe-koronaviru/

Naši oponenti z řad jiných subjektů to myslí s tou tvrdou kritikou určitě dobře, ale jsme radši, když neprovokují. Co když se naši politici kvůli tomu opravdu naštvou a začnou s těmi represemi?

Více o aktuální situaci v Německu: 

https://www.express.de/koeln/das-bordell-koeln-chef-kritisiert-neue-corona-regeln-71627?