Měníme výuku finanční gramotnosti na středních školách

09.10.2019

Podle Týdeníku Euro převažují mezi prostitutkami v ČR maturantky a vysokoškolačky. Naše zkušenosti z praxe to potvrzují. Naše práce je sociální prevence prostituce. Proto jsme oslovili všech 14 krajů a všechny pedagogické fakulty v ČR. Požádali jsme je, aby se více zaměřily na finanční gramotnost a schopnost studentek řešit náročné životní situace efektivně, ne prostitucí. Na naši výzvu reagovalo šest krajů a Pedagogická fakulta UK. 

Více zde:

https://www.facebook.com/Spolekproochranuzen/