Máme připraveny plány pro případ vážné ekonomické krize

07.09.2022

Jako Spolek pro ochranu žen se vždy snažíme řešit vážné problémy včas a neodkládat je na později. To se nám podařilo i tentokrát. Od našich odborných a politických poradců máme analýzy, které hovoří o tom, že do 3 - 6 měsíců nebudou mít zákazníci sexuálních pracovnic peníze na služby, pokud se v ČR nic nezmění. 

Všichni doufáme, že se naši poradci pletou a že se ekonomické problémy v ČR podaří vyřešit. Ale přesto musíme být připraveni. Protože kdo je připraven, není překvapen. A jako spolek založený sexuálními pracovnicemi máme také zodpovědnost za naši komunitu. Určitě by nebylo dobře nemít plány žádné a v případě nouze ze dne na den řešit, co s tím.

Tímto děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Generálnímu ředitelství Úřadu práce ČR, Kanceláři předsedy vlády, krajským úřadům a všem ostatním, kteří nám s krizovými plány pomohli. Státní instituce nás v tom rozhodně nenechaly a snažily se pomoct. Jak tedy vypadají naše krizové plány?

a) zákazníci už nebudou mít peníze na služby, nebude možné se uživit prostitucí, ale ekonomika bude stále ještě nějak fungovat

1. Jakmile tato situace nastane, budeme informovat sexuální pracovnice, že se mohou ve finanční nouzi obracet na nás.

2. Oslovíme i ty organizace, se kterými máme v současnosti ideologické spory o sociálně motivovanou prostituci, tj. jak ji řešit a zda vůbec. My říkáme, že je potřeba ji řešit a že je to negativní jev, chyba systému. Proto je v současnosti užší spolupráce s těmito organizacemi nemožná, na čemž se shodujeme i ve vzájemných kultivovaných debatách. V případě spuštění krizového plánu ale naše oponenty oslovíme s nabídkou, zda se k nám chtějí připojit a zvolit stejný postup jako my.

3. Jakmile se nám ozve konkrétní sexuální pracovnice, kontaktujeme příslušný úřad práce nebo sociální odbor příslušné obce. Několikrát jsme si ověřili, zda profese matky nebude pro úřady důvodem k odebrání dětí. Byli jsme několikrát ujištěni, že toto nemůže být jediný důvod k odebrání dětí matce, že na to úřady nebudou hledět a nabídnou maximální pomoc při životní změně.

4. Zprostředkujeme jednání sexuální pracovnice se sociálním odborem obce nebo úřadem práce. Sexuálním pracovnicím, které už by nebyly schopny se uživit prostitucí a vyčerpaly by své úspory, bude poskytnuta finanční pomoc a úřad práce jim nabídne práci v jiném oboru.

5. Následně budeme informovat MPSV, vládu, města a obce a Generální ředitelství Úřadu práce ČR o tom, že krizový plán spouštíme.

6. Ekonomickou krizi tedy využijeme jako šanci k životní změně a mimo jiné k výraznému snížení sociálně motivované prostituce, ne-li k úplnému "vyřešení" tohoto jevu systematickou a intenzivní pomocí státu těmto ženám bez jakýchkoliv předsudků.

b) naprostý kolaps české ekonomiky

1. Sexuální pracovnice budou nejspíše v tu chvíli postaveny před volbu, že buď se ocitnou na ulici bez prostředků, nebo získají práci, ubytování a stravu v zemědělství.

2. Naši poradci předpokládají, že dokonce i v případě naprostého kolapsu ekonomiky budou stále fungovat farmy a zemědělství.

3. Všem sexuálním pracovnicím bude nabídnuta práce, ubytování a strava v zemědělství, jako prevence bezprostřední hrozby chudoby a bezdomovectví.

4. Předpokládá se také, že by se česká společnost už nacházela v takové fázi, že takovéto převratné změny a nestandardní řešení budou možná.