Josephine Butlerová: "Jsem pevně přesvědčena, že reglementace prostituce nepřináší žádný užitek."

16.08.2023

The London Gazette, 16. 8. 1902

Vážená paní Butlerová, mnoho lidí se zajímá o váš boj za práva chudých žen a vaši aktivitu proti reglementaci prostituce. Co vás přimělo věnovat svůj život této významné otázce?

Děkuji za vaši otázku. Mým hlavním zájmem bylo vždy dosáhnout spravedlnosti a rovnosti pro všechny, zejména pro ty nejzranitelnější ve společnosti. Viděla jsem, že mnoho chudých žen je nuceno žít v zoufalých podmínkách, a rozhodla jsem se postavit se proti systému, který je vystavuje ponižování a týrání. Prostituce je výsledkem společenských nerovností, nedostatečné péče o tyto ženy. Mé úsilí směřuje k tomu, aby se tato situace změnila a aby jim byly poskytnuty podmínky, ve kterých tyto ženy mohou žít důstojný život.

Vaše kampaň proti reglementaci prostituce si získala značnou pozornost. Můžete nám sdělit, jakým způsobem se snažíte změnit tuto problematickou praxi a co věříte, že bychom měli udělat pro zlepšení života těchto žen?

Jsem pevně přesvědčena, že reglementace prostituce nepřináší žádný užitek, ba naopak prohlubuje utrpení a degradaci těchto žen. Místo toho by měla být zavedena podpora, vzdělávání a dostupné zdravotní služby pro ty, kteří se ocitli v tomto nelehkém postavení. Je třeba se zaměřit na prevenci, nikoliv na represe. Prostitutky jsou často oběťmi nespravedlivého systému a naším cílem by mělo být vytvořit prostředí, ve kterém budou mít možnost vybírat si jinou cestu a nalézt lepší životní podmínky.

Vaše úsilí nepochybně zanechává stopu v boji za lidská práva a rovnost. Jaká je vaše vize budoucnosti, pokud jde o boj proti ženské chudobě a zlepšení podmínek pro ty, kdo se ocitli na okraji společnosti?

Moje vize spočívá ve společnosti, kde každý člověk, bez ohledu na pohlaví nebo sociální postavení, bude mít stejné možnosti a příležitosti. Vidím společnost, která se zodpovídá za péči o své nejzranitelnější členy a kde se všichni budeme snažit vytvořit prostředí, které podporuje lidskou důstojnost a vzájemný respekt. Můj boj pokračuje, abychom dosáhli těchto cílů a vytvořili svět, ve kterém budou ženy moci žít svobodně a důstojně, beze strachu z ponižování či diskriminace.

Paní Butlerová, vaše snaha v oblasti boje proti reglementaci prostituce vyvolala kontroverze a odpor části společnosti. Jak se snažíte přesvědčit ty, kteří nesdílejí váš názor na tuto problematiku?

Snažím se je přesvědčit tak, že prezentuji faktické informace o lidském utrpení, které tato praxe způsobuje. Kromě toho pracuji na kampaních a osvětových aktivitách, abych poukázala na důstojnost a hodnotu každé ženy a upozornila na potřebu změn ve společnosti.

Vaše úsilí v boji za práva žen a proti nespravedlivému zacházení je obdivuhodné. Co by měla společnost udělat pro to, aby se dokázala postarat o chudé ženy a zajistila jim lepší budoucnost?

Důležité je zlepšit přístup k vzdělání a odborné přípravě pro chudé ženy, aby měly větší možnosti nalézt si práci a zabezpečit samy sebe. Zároveň je nutné zajišťovat dostatečnou podporu pro ty, kdo jsou v ohrožení nebo čelí nespravedlnosti. Tímto způsobem můžeme vytvořit prostředí, kde každý jedinec má šanci na lepší život, nezávisle na svém sociálním postavení.

Děkuji vám, paní Butlerová, za váš čas a za to, že jste nám přiblížila váš pohled na věc. Co byste vzkázala lidem, kteří chtějí také usilovat o lepší společnost?

Chtěla bych říci, že každý jednotlivec má sílu změnit a ovlivnit svět kolem sebe. Nebojte se postavit proti nespravedlnosti a trvejte na spravedlivých podmínkách pro všechny. Spojte své síly s dalšími lidmi, kteří sdílejí vaše hodnoty, a nevzdávejte se. Boj za rovnost může být náročný, ale má smysl a může změnit životy mnoha lidí k lepšímu.

Dočetli jste až sem a na celém rozhovoru vám nepřipadalo divné vůbec nic? Mohlo by vás zarazit to, že chybí zdroj, tedy odkaz na původní článek, třeba oskenovaný z původních novin.

Především ale tento rozhovor nikdy reálně neproběhl. Celý ho vytvořil ChatGPT podle dostupných informací o tom, čemu se Josephine Butlerová věnovala.

Dávejte prosím pozor na zaručeně pravé články na internetu. Ověřujte zdroje.

A nakonec několik ověřených informací o Josephine Butlerové:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Josephine_Butlerov%C3%A1

https://citaty.net/autori/josephine-elizabeth-butlerova/

https://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/butler_josephine.shtml