Je teď rozumnější legalizace nebo sociální prevence? Vyjádřili jsme se k prostituci během koronaviru

12.09.2020

Asi tušíte, kdo teď mimo jiné šíří koronavirus, protože se setkává s mnoha lidmi. V ČR nejde vyčítat třeba ženám v exekuci nebo samoživitelkám v nouzi, že volí rychlý výdělek v prostituci.
Nebylo by ani rozumné jim prostituci zakázat. Myslíte, že by to stát zvládl, kdyby se všechny samoživitelky v prostituci teď rozhodly, že si nebudou své finanční problémy řešit samy a že chtějí peníze od státu? Asi těžko.
Ale řekněme si to na rovinu. Názor nejen některých neziskovek, že prostituce je legitimní řešení finančních problémů, které nemáme ženám rozmlouvat, je v těchto nových podmínkách naprosto mimo a v dohledné době se to nezmění.
Není vina těch žen, že hledají rychlé řešení vážných finančních problémů. Tomu má předcházet stát. Ale na prvním místě by měla podle nás být prevence prostituce způsobené sociální nouzí, ne snaha o legalizaci. To je teď v zájmu celé společnosti.