Jak vracet stárnoucí prostitutky na trh práce? Už brzy spustíme kampaň pro zaměstnavatele.

17.04.2020

Hned po skončení nouzového stavu chceme zveřejnit mimo jiné i důvody, proč se bývalé a současné prostitutky bojí chodit na přijímací pohovory a jak to můžou zaměstnavatelé změnit. Můžete se těšit třeba na seznam vhodných profesí pro bývalé prostitutky, návod, jak je motivovat ke změně profese, nebo tipy pro zaměstnavatele, jak s bývalými prostitutkami jednat, aby spolupráce fungovala. Materiály předáme úřadu práce a zaměstnavatelům. 

Jediný problém je, že když jsme s projektem začínali, byla ekonomika dobře nastartovaná, práce bylo dost a pandemie koronaviru v nedohlednu. Ale věříme, že i tak to má smysl. Tak směle do toho.