Co přineslo letošní Sympozium České společnosti pro sexuální medicínu

26.06.2023

Koordinátorka našeho spolku Mgr. Zdeňka Pecharová byla letos pozvána na velmi prestižní akci, sympozium České společnosti pro sexuální medicínu, která se konala 26. - 27. 5. 2023. Tušili jsme, že to bude stát za to. Ale netušili jsme, že zjistíme, co všechno jsme zatím zanedbávali. A slíbili jsme kolegům na sympoziu, že to napravíme. V následujících týdnech jsme proto zvládli:

 • zlepšit psychologickou a další pomoc sexuálním pracovnicím, které si nám stěžují, že jim zákazníci vyprávějí o tom, jak zneužívají své děti (to je něco, co většině sexuálních pracovnic připadá "extrémně nechutné", ale inflace je nutí udržet si i tyto zákazníky)
 • vytvořit jednoduchý a přehledný web pro sexuální pracovnice, kde najdou viditelné příznaky pohlavně přenosných nemocí
 • najít správnou cestu, jak se systematicky věnovat prevenci pohlavně přenosných nemocí
 • ještě víc rozšířit a propagovat náš nový informační web pro sexuální pracovnice: https://www.spolekproochranuzen.cz/pro-klientky/

A k tomu navíc:

 • jednat s panem ministrem Pavlem Blažkem o Istanbulské úmluvě, problematice "peněžitých trestů za znásilnění" a možném zvýšení trestních sazeb za ovlivňování svědků
 • kontaktovat Kancelář prezidenta republiky a státní zastupitelství, abychom mohli řešit vážný problém několika sexuálních pracovnic
 • předat informace o dvou dalších vážných problémech v sexbyznysu
 • poskytnout naše poznatky o psychických dopadech prostituce na ženy 15 profesorkám a profesorům psychologie po celém světě, zejména v USA
 • doladit s Policií ČR postup, jak můžou sexuální pracovnice bezpečně nahlašovat závažnou trestnou činnost zákazníků
 • studovat dílo psychoterapeuta a filozofa Viktora Frankla
 • sepsat doporučení pro sexuální pracovnice, jak neztratit motivaci, když chcete změnit profesi během inflace a nedaří se vám to (například proto, že ve vámi zvoleném oboru jsou problémy spojené s inflací)

A ještě nekončíme. Máme před sebou spoustu úkolů. Naši aktivitu i v letních měsících můžete sledovat i na sociálních sítích.