Co někteří pracovníci úřadů práce nechtějí, abyste věděli? Tady je návod, jak postupovat.

07.04.2020

Množí se nám podněty nejen od žen, že v době koronaviru dostaly nesprávné informace od pracovníků úřadů práce o tom, jestli mají nárok na sociální dávky. Slíbili jsme, že když se to bude dít, budeme situaci řešit. Je tedy načase zveřejnit to, co nepoctiví úředníci nechtějí, abyste věděli.

Co dělat, když vám úředník řekne, že nemáte nárok na dávku? Ale vy víte, že vám lže?
1. V klidu jděte na podatelnu a žádost o dávku podejte tam.
2. Na podatelně dostanete svou kopii žádosti a spisovou značku žádosti. Ty si dobře uschovejte.
3. Když teď v rozporu s předpisy úřad práce rozhodne, že nemáte na dávku nárok, budete mít v ruce důkaz.
4. Jakmile máte v ruce rozhodnutí a víte, že je v rozporu s předpisy, kontaktujte nejbližší občanskou poradnu nebo Spolek pro ochranu žen, z. s.
5. Tam vám pomůžou napsat odvolání. Odvolávat se můžete postupně na kontaktní pracoviště ÚP, krajskou pobočku ÚP, generální ředitelství ÚP nebo na MPSV.
Se vším vám rádi pomůžeme my, naši poradci i paní ministryně Jana Maláčová. Nezapomeňte, že nejlepší obranou proti zvůli některých úředníků je znalost předpisů.
Tento postup je přesně podle předpisů úřadů práce a funguje. Kdo vám v době koronaviru odepře pomoc, na kterou máte nárok, využívá vaší neznalosti.
Drže se a neváhejte se nám ozvat! Stojíme při vás v dobrých i ve špatných časech.
Více na našem facebooku:

https://www.facebook.com/Spolekproochranuzen/photos/a.150670442444968/624125908432750/?type=3&theater