Budoucnosti se nebojíme. Naše činnost se státu vyplatí.

21.10.2021

Stojíme si za tím, že naši existenci obhájíme i v těžkých dobách, kdy se ekonomické a jiné ukazatele zhoršují. Dohlížíme na prevenci sociálně motivované prostituce a naše činnost nestojí český stát ani korunu.  

Ptáte se, jak financujeme náš spolek? Více informací najdete na webu: 

https://www.spolekproochranuzen.cz/podporte-nas/

Řešit následky ženské chudoby, tedy prostituci a další související jevy, je nesrovnatelně dražší. Ať už je to boj proti obchodování s lidmi, prevence bezdomovectví nebo léčba závislostí. A v naší fotogalerii najdete přesná čísla. Protože ta jsou rozhodující.

Zdroje:

https://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-dokumenty-924305.aspx

https://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Analyzy/Anal%C3%BDza_n%C3%A1klady_AD_versus_SB_final.pdf

https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Naklady_verejnych_rozpoctu_vyvolane_bytovou_nouzi_a_bezdomovectvim.pdf

https://socialnipolitika.eu/2020/11/naklady-na-lecbu-alkoholismu-vice-nez-miliarda-v-roce-2019/