Spolek pro ochranu žen, z. s.

Společně měníme svět

Náš příběh

Jsme první česká organizace od roku 1989, která otevřeně nesouhlasí se sociálně motivovanou prostitucí a chce tomu předcházet. Nebereme dotace z ČR ani z EU a veškerou naši činnost hradíme z vlastních zdrojů. Prostě proto, že věříme tomu, co děláme.

Naši organizaci iniciovaly ženy, které pracují nebo pracovaly jako sexuální pracovnice a nesouhlasí se současným stavem, kdy až 90% sexuálních pracovnic v ČR začne s touto profesí z důvodu sociální nouze.

Stále pro nás pracují jako dobrovolnice a mají přímý vliv na to, čím se zabýváme a jaká řešení navrhujeme. To je dobrá záruka, že náš spolek hájí zájmy žen ohrožených sociální nouzí a sociálně patologickými jevy.

Zastřešujeme také mezinárodní exitový program, v rámci kterého pomáháme sexuálním pracovnicím na pěti kontinentech, aby měly co nejlepší podmínky pro změnu profese. Veškerou tuto pomoc a podporu mají k dispozici i sexuální pracovnice v ČR, o které nám jde především.