Pro firmy

Už od roku 2018 nabízíme program "Firma přátelská k ženám". Propojujeme azylové domy pro ženy a matky s dětmi přímo s firmami v daném regionu. Tím usnadňujeme jejich vzájemnou komunikaci a přispíváme k návratu žen s prostituční minulostí na legální trh práce. V rámci tohoto programu pomáháme firmám, které chtějí: 

  • dát šanci ženám s prostituční minulostí na normální práci a chtějí je zaměstnat (poskytujeme firmám informace například o skrytých schopnostech prostitutek užitečných v jiných profesích, výhodách "normální práce" oproti prostituci nebo o obtížích, které musejí ženy překonávat při změně profese)

  • vytvářet přátelské prostředí pro ženy, aby se nedostávaly do vážných existenčních problémů a aby je nezlákalo nepříliš šťastné řešení, jako je například prostituce (pomáháme firmám více se zajímat o existenční problémy svých zaměstnanců, vycházet vstříc matkám s dětmi a samoživitelkám, nabízet jim hlídání dětí, částečné úvazky nebo třeba práci z domova)

Brožuru pro vstřícné zaměstnavatele, kteří chtějí zaměstnat ženy s prostituční minulostí a dát jim novou šanci, najdete na našem webu:

https://www.spolekproochranuzen.cz/l/vydali-jsme-novou-brozuru-pro-zamestnavatele-kteri-chteji-dat-sanci-byvalym-prostitutkam/

V roce 2020 jsme spustili mediální kampaň na toto téma, která stále probíhá v online i tištěných médiích.

Máte chuť pomáhat těmto ženám zpátky do života a vrátit jim důstojnost? Chcete jim ve vaší firmě nabídnout práci, kterou společnost respektuje a nedívá se na ni s opovržením?

Chcete vytvořit ve vaší firmě přátelské prostředí a udělat maximum pro to, aby se vaše zaměstnankyně nedostávaly do bezvýchodných životních situací? Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat a požádat nás o konzultaci.

Kontakt na nás:

email         spolekproochranuzen@seznam.cz

mobil         705001931

facebook    https://www.facebook.com/Spolekproochranuzen/

twitter        https://twitter.com/SpolekZ