Řešíme, jak předcházet zhoršování paměti u sexuálních pracovnic

10.11.2022

1. ÚVOD

Spolek pro ochranu žen byl původně založen sexuální pracovnicí přímo v jednom z erotických podniků. Aktivní sexuální pracovnice pro nás stále pracují jako dobrovolnice. Jsme platforma, skrze kterou řeší sexuální pracovnice své problémy a tlumočí své názory politikům, včetně vlády České republiky.

Z našich zkušeností z terénu víme, že prakticky u každé sexuální pracovnice dochází nejpozději do jednoho roku od vstupu do sexbyznysu ke zhoršení kognitivních funkcí, jako je myšlení, schopnost plánovat, řešit problémy, ale zejména paměť.

K většímu či menšímu zhoršení kognitivních funkcí dochází u všech sexuálních pracovnic, snad jen kromě vysokoškolských studentek, které díky studiu trénují myšlení a paměť. To jim pomáhá zmírnit negativní dopady práce v sexbyznysu. Zhoršování je postupné, nenápadné a sexuální pracovnice ho sama nemusí ani postřehnout.

Také víme z praxe, že zhoršování kognitivních funkcí ztěžuje sexuálním pracovnicím návrat na legální trh práce. Zejména dobrou paměť a myšlení skutečně potřebují k tomu, aby dokázaly jednou změnit profesi. To je také hlavní důvod, proč se tímto problémem intenzivně zabýváme.

Protože dostupné literatury přímo k tomuto tématu je minimum, resp. není k dispozici téměř žádná, velmi nám pomohl prof. Aleš Stuchlík z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR. Průběžně oslovujeme další odborníky, kteří by nám mohli s tématem poradit. Vycházeli jsme také z našich zkušeností z terénu a z poznatků sexuálních pracovnic, které mají vysokoškolské humanitní vzdělání a spolupracují s námi formou dobrovolnictví.

  2. CO VŠECHNO MŮŽE MÍT VLIV NA ZHORŠOVÁNÍ KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ U SEXUÁLNÍCH PRACOVNIC

 • stres (obavy, že to zjistí partner, rodina, děti, přátelé, šikana ze strany vedení podniku a kolegyní, neshody a konkurenční boj mezi kolegyněmi - můžou mít i podobu fyzického násilí, násilí a ponižování ze strany zákazníků, nejistota výdělku nebo nízký výdělek - zejména v době krize, různé formy násilí ze strany vedení podniku a kuplířů)

 • alkohol a drogy (pomáhají jim psychicky zvládnout práci v sexbyznysu, ale často pijí alkohol nebo berou drogy spolu se zákazníky nebo s kolegyněmi, případně ve volném čase, aby se odreagovaly)

 • nedostatek spánku a nepravidelný spánek (zejména u sexuálních pracovnic, které pracují nonstop, nebo zůstávají u zákazníků přes noc - zákazníci je někdy nutí být vzhůru celou noc, nebo je uprostřed noci zákazník několikrát probudí, nechodí spát vždy ve stejnou dobu)

 • málo podnětné prostředí v erotických podnicích (sexuální pracovnice většinou stráví několik let v pracovním kolektivu, kde se mluví nejčastěji o oblečení, kosmetice, partnerských vztazích, drbech, případně o dětech a o sexu - následkem toho zapomínají například informace z oboru, který vystudovaly, "zakrní" a zhoršuje se jim zejména paměť)

 • vytěsňování traumatických zážitků (sexuální pracovnice mohou být i několikrát za rok obětí více či méně vážných napadení ze strany zákazníků, od nucení k určitým sexuálním praktikám, přes vynucený sex bez ochrany nebo znásilnění až po ohrožení na životě, v současné době se snažíme najít odpověď na to, zda a jak se časté vytěsňování traumatických zážitků projevuje na fungování mozku)

  3. JAK TOMU PŘEDEJÍT A POMOCT SEXUÁLNÍM PRACOVNICÍM, ABY DOKÁZALY JEDNOU ZMĚNIT PROFESI

 • Informovat na sociálních sítích a v médiích obecně o tom, že práce v sexbyznysu zhoršuje paměť. Mluvit často o tom, že je to jeden z důvodů, proč s touto profesí nezačínat.

 • Podporovat je v tom, aby se osamostatnily. Řada sexuálních pracovnic tvrdí, že zažívají mnohem méně stresu, když se osamostatnily a pracují samy na sebe. Podle jejich slov odpadá například šikana ze strany vedení podniku nebo neshody s kolegyněmi. Bohužel zůstává stres spojený s násilím ze strany zákazníků a stres spojený se šikanou ze strany některých subjektů, které mají poskytovat služby sexuálním pracovnicím.

 • Poskytovat jim informace o tom, jak trénovat paměť i v prostředí erotických podniků. Zveřejnili jsme tento návod: https://www.spolekproochranuzen.cz/l/jak-trenovat-pamet-a-dokazat-jednou-zmenit-profesi/.

 • Informovat sexuální pracovnice a pracovníky, že mohou užívat B komplex v tabletách jako prevenci zhoršování kognitivních funkcí (doporučená dávka na tři měsíce stojí cca 200 korun). Mohou také jíst běžně dostupné potraviny bohaté na vitamín B.

 • Sexuální pracovnice také často vytěsňují traumatické zážitky z napadení zákazníkem, zvlášť když se nedokázaly ubránit. I samy sexuální pracovnice uvádějí, že si vybavují dopodrobna situace, kdy se dokázaly ubránit. Ale nedokážou popsat, jak probíhalo napadení zákazníkem, když se ubránit nedokázaly.

  Průměrná sexuální pracovnice takto vytěsní desítky traumatických zážitků za svou kariéru. I to může poškozovat paměť. V současné době také není jasné, jaké výzkumné metody jsou nejvhodnější a zda máme vhodné výzkumné metody vůbec k dispozici.

 • Poskytovat jim další informace o tom, jak odejít ze sexbyznysu. Nedávno jsme zveřejnili například tento návod: https://www.spolekproochranuzen.cz/l/tipy-od-byvale-sexualni-pracovnice-jak-zmenit-profesi-a-odejit-ze-sexbyznysu/.

  4. BĚŽNĚ DOSTUPNÉ POTRAVINY BOHATÉ NA VITAMÍN B, KTERÉ DOPORUČUJEME SEXUÁLNÍM PRACOVNICÍM JAKO PREVENCI ZHORŠOVÁNÍ PAMĚTI

 • luštěniny

 • játra

 • drůbeží maso

 • zelené saláty

 • kapusta

 • špenát

 • květák

 • mrkev

 • cibule

 • brambory

 • rajčata

 • okurky

 • ořechy

 • celozrnné obilniny

 • kvasnice - droždí

 • ovesné vločky

 • vláknina

 • chléb

 • luštěniny

 • neloupané mandle

 • kokos

 • švestky

 • banány

 • pomeranče

 • citróny

 • hroznové víno

 • maso

 • mléko a mléčné výrobky

 • ryby

  5. AKTIVITY, KTERÉ DOPORUČUJEME SEXUÁLNÍM PRACOVNICÍM JAKO PREVENCI STRESU ZPŮSOBENÉHO PRACÍ V SEXBYZNYSU

 • vyhýbat se zvýšené konzumaci alkoholu a jakékoliv konzumaci drog včetně marihuany, pervitinu a kokainu (čím dál více rozšířené drogy v prostředí sexbyznysu v ČR, o nichž řada lidí nesprávně tvrdí, že se o drogy nejedná)

 • negativní pocity ze střídání sexuálních partnerů řešit stravou bohatou na nenasycené mastné kyseliny a vitamín B, fyzickou prací nebo uměleckou činností (například malování nebo literární činnost), ne drogami a alkoholem

 • poslouchat hudbu (rock a pop stimuluje, vážná hudba uklidňuje)

 • sportovat (například běh nebo i box)

 • během práce v prostituci se věnovat péči o děti, případně koníčkům nebo dobrovolnickým aktivitám (mít i jiné aktivity než práci v sexbyznysu)

 • zkusit mluvit o svých pocitech s kolegyněmi nebo blízkými zákazníky, případně přáteli a partnerem, pokud jsou důvěryhodní a vědí o tom, že žena pracuje v sexbyznysu

  6. DOSTUPNÁ LITERATURA OBECNĚ K TÉMATU KOGNITIVNÍ PSYCHOLOGIE

Atkinsonová, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D.J. (1995). Psychologie. Praha, Victoria Publishing.

Baddeley, A. (1999). Vaše paměť. Brno, Jota.

Eysenck, M.W., Keane M.T. (2008). Kognitivní psychologie. Praha, Academia.

Gleitman, H. (1981, 1999). Psychology. New York, W.W.Norton.

Hunt, M. (2000). Dějiny psychologie. Portál, Praha. Nakonečný, M. (1998). Základy psychologie. Academia, Praha.

Kolektiv autorů. (1969). Emoce. Praha, Státní zdravotnické nakladatelství. Kostroň, L. (1997). Psychologie vytváření úsudků. Brno, MU.

Macintosh, N.J. (2000). IQ a inteligence. Praha, Grada Publishing.

Nakonečný, M. (1995). Encyklopedie obecné psychologie. Academia, Praha. 

Nakonečný, M. (1995). Lexikon psychologie. Vodnář, Praha.

Plháková, A. (2004). Učebnice obecné psychologie. Academia, Praha.

Ruisel, I. (2000). Základy psychologie inteligence. Praha, Portál.

Samuel, D. (2002). Paměť. Praha, Grada Publishing.

Solso, R.L. (1998). Cognitive Psychology. Reno, Allyn and Bacon.

Stan, F. (1995). Artificials Minds. Cambridge, The MIT Press.

Sternberg, R.J. (2002). Kognitivní psychologie. Praha, Portál.

Švancara, J. (1994). Úvod do kognitivní psychologie. MU, Brno.

Švancara, J., Vašina, L., Kostroň, L. (1991). Kapitoly z kognitivní psychologie. MU, Brno.